B5CZ, Bohemian Karst

B5CZ, Bohemian Karst
  • Autor: Žák Karel, Komaško Alexandr, Bláha Vladimír, Falteisek Lukáš
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně