Congress Proceedings - Volume 1

Congress Proceedings - Volume 1
  • Autor: Filippi Michal, Bosák Pavel, eds.
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 50 Kč
Kongresový sborník č.1 vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně. Obsahuje kapitoly: Historie speleologie a krasových výzkumů; Archeologie a paleontologie; Ochrana a management krasu; Vzdělávání; Biospeleologie, geomikrobiologie a ekologie