Congress Proceedings - Volume 3

Congress Proceedings - Volume 3
  • Autor: Filippi Michal, Bosák Pavel, eds.
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 50 Kč
Kongresový sborník č.3 vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně. Obsahuje kapitoly: Kras a jeskyně v karbonátových horninách, v soli a v sádrovcích; Kras a jeskyně v ostatních horninách, pseudokras; Speleogeneze; Mineralogie