Fifty years of the UIS (1965 – 2015)

Fifty years of the UIS  (1965 – 2015)
  • Autor: José Ayrton Labegalini
  • Rok vydání: 2015
  • Cena: 980 Kč

Kniha vydaná k 50. výročí Mezinárodní speleologické unie podrobně mapuje nejdůležitější události od jejího vzniku po současné dny.  Text je bohatě doprovázen často unikátními historickým fotografiemi, nechybí ani kapitola o neoficiálních zajímavostech. 523 stran, anglicky.