Kras, jeskyně a lidé 2023 - sborník z konference

Kras, jeskyně a lidé 2023 - sborník z konference
  • Autor: Filippi Michal
  • Rok vydání: 2023
  • Cena: 250 Kč

Sborník příspěvků z II. ročníku mezioborové odborné konference se zahraniční účastí. Konference proběhla v roce 2023 ve Sloupu.