Proběhlo 13. mezinárodní sympózium o pseudokrasu

Ve dnech 16.–20. 9. 2015 se v Kunčicích pod Ondřejníkem uskutečnilo 13. mezinárodní sympozium o pseudokrasu. Akce se zúčastnilo 52 zájemců o nekrasovou speleologii z 9 zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Nový Zéland). Připraveny byly odborné přednášky, bohaté občerstvení, ale také několik exkurzí do rozsedlinových jeskyní Moravskoslezských Beskyd. Pořádajícími organizacemi byly ZO 7–01 Orcus a Ostravská univerzita – katedra fyzické geografie a geoekologie. Na uspořádání přispěl Moravskoslezský kraj prostředky z programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014. Jan Lenart

 

Foto Olda Jenka, Jan Urban

4434  4435 

4436