Údolí hlavních vodních toků v Moravském krasu

Údolí hlavních vodních toků v Moravském krasu
  • Autor: Musil, Rudolf
  • Rok vydání: 2020
  • Cena: 100 Kč

Publikace ukazuje na vzájemné souvislosti z hlediska časového zařazení tvorby krasových údolí. Odkazovaná mapová díla jsou všechna v měřítku 1 : 25 000.