Cena za nejlepší výroční zprávu

Předsednictvo tradičně uděluje cenu za nejlepší výroční zprávu základní organizace ČSS za uplynulý rok. Předsednictvo přitom hodnotí jak kvalitativní provedení textu a struktury zprávy, tak také její grafickou a typografickou úpravu nebo nápaditost. Nehodnotí se rozsah zprávy, neboť každá základní organizace vykonává odlišný objem aktivit.

Od roku 2023 je podmínkou účasti v soutěži souhlas dotčené ZO ČSS a autorů zprávy se zveřejněním její elektronické verze v interní části webu speleo.cz.