2021 - MEZINÁRODNÍ ROK JESKYNÍ A KRASU

Prodlouženo i na rok 2022!

12490

Mezinárodní rok jeskyní a krasu (IYCK) je iniciativou Mezinárodní speleologické unie (UIS). UIS je celosvětová organizace, která se věnuje průzkumu, dokumentaci, studiu a ochraně jeskyní a krasu prostřednictvím mezinárodní spolupráce. UIS se skládá z 54 členských států, které podporují Mezinárodní rok jeskyní a krasu. Českou republiku v UIS zastupuje Česká speleologická společnost.„POZNÁVAT, ROZUMĚT A CHRÁNIT“

je hlavním mottem Mezinárodního roku jeskyní a krasu.


Mezi hlavní cíle Mezinárodního roku patří zejména:  

• zlepšit veřejné povědomí o tom, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života miliard lidí

• podporovat význam jeskyní a krasu prostřednictvím udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o   kvalitu  a kvantitu vody, zemědělství, geoturistiku či ekoturistiku a přírodní a kulturní dědictví

• ukazovat, nakolik je studium a řádné hospodaření s jeskyněmi a krasem rozhodující pro globální ekonomiku a životní prostředí

• budovat celosvětovou vzdělávací kapacitu prostřednictvím aktivit zaměřených na vědu o jeskynních a krasových jevech

• podporovat povědomí o interdisciplinární povaze věd a managementu v oblasti jeskynních a krasových jevů a zdůraznit, jak budou v budoucím výzkumu, vzdělávání a ochraně životního prostředí potřebné interakce mezi různými oblastmi vědy a managementu.

• navázat trvalá partnerství s cílem zajistit, aby tyto činnosti, cíle a úspěchy pokračovaly i v budoucnu, až skončí Mezinárodní rok jeskyní a krasu

 

Kromě členských států UIS se na podpoře Mezinárodního roku jeskyní a krasu podílí desítky mezinárodních a národních organizací. Všechny podporující organizace, stejně jako úplné a aktuální informace o Mezinárodním roce jeskyní a krasu naleznete na oficiálním webu IYCK: www.iyck2021.org