Členství ve spolku

Členem České speleologické společnosti se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a účelem ČSS a je rozhodnuta se podle svých možností podílet na jejich uskutečňování. Osoby mladší osmnácti let mohou být členy ČSS pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

Všechny formy členství kromě čestného členství vznikají přijetím za člena, o kterém rozhodují, buď orgány základních organizací ČSS (dále jen ZO) nebo příslušný orgán ČSS na základě podané písemné přihlášky. Čestné členství vzniká udělením valnou hromadou.

Podrobnosti ke členství naleznete ve stanovách ČSS. Máte-li zájem státe se našim členem, kontaktujte prosím buď vám nejbližší základní organizaci, nebo sekretariát ČSS.