Doc. RNDr. David Havlíček, CSc.

Zapáleným jeskyňářem se David stal od svého prvního setkání s jeskyněmi, někdy v polovině 70. let, kdy začínal v tehdejším Speleologickém klubu Praha. Český kras se mu záhy stal malým a jeho kroky vedly do vertikálního ráje – Slovenského krasu, kde patřil k pionýrům, kteří zdolávali tamější hluboké propasti za pomoci tehdy nového způsobu -  jednolanové techniky. Záhy se stal členem legendární skupiny „Specialisté“ a později stál u zrodu České speleologické společnosti.

Počátkem 80. let vymyslel a prosadil prostřednictvím tehdejšího Ministerstva kultury unikátní systém výjezdů členů ČSS za „železnou“ oponu, což bylo jinak v tehdejším totalitním Československu naprosto nemyslitelné. Díky jeho úsilí, organizačním schopnostem a nekonečnému přesvědčování příslušných ministerských úředníků se uskutečnily desítky speleologických expedic a studijních cest do nejvýznamnějších krasových oblastí Evropy.

V letech devadesátých spoluorganizoval a účastnil se objevitelských výprav do Slovinska, Tasmánie a zejména na Nový Zéland, kde se podílel na jednom z nejvýznamnějších objevů českých speleologů -  jeskyně Bohemia s obřími dómy DAC a unikátní aragonitovou výzdobou.

Po celých devatenáct let působil jako člen předsednictva, v roce 1990 byl zvolen předsedou České speleologické společnosti.  Ani později nezůstával stranou speleologického dění a nezištně pracoval jako člen organizačního výboru 16. mezinárodního speleologického kongresu, zodpovědným, jak jinak - za zahraniční exkurze.