Igor Audy

Igor Audy se narodil 15. 1. 1941 v Brně a jeho aktivity ve speleologii začaly v roce 1958. Těžištěm  jeho zájmu bylo vždy fotografování a dokumentace.

Byl členem tehdejšího Speleologického klubu v Brně a v roce 1977 iniciátorem založení skupiny Topas,  která se stala jednou ze zakládajících organizací ČSS. Od založení Topasu byl jeho předsedou a organizoval systematický průzkum lokalit vázaných na západní přítoky Punkvy, který vyústil k objevům několika významných jeskyní.

Nemalým podílem na dokumentaci Moravského krasu přispěl pasportizací - fyzickým označením 1 250 jeskynních vchodů v tomto celém regionu, posléze pak mapováním jeskyní Pustého žlebu. Pod jeho vedením byl vydán souhrnný atlas, obsahující 409 map jeskyní Pustého žlebu .
Igor Audy je autorem interních skript ČSS "Fotografování v podzemí" a organizátorem prvních fotokurzů pro speleology. Vypracoval metodiku osvětlování rozlehlých prostor pomocí pyrotechnických složí. Jeho fotografie jsou publikovány v řadě knih, brožurách i plakátech. Speleologii a Moravský kras propagoval přednáškami s projekcí diafonů,  z nichž k nevýznamnějším náleží šestidílný ozvučený seriál z nepřístupných jeskyní Moravského krasu. Jeho fotografická činnost vyústila ve vydání obrazové publikace "Kámen a čas".