Jak vlastně vzniklo Speleofórum – slovo zakladatele

Myšlenka Speleofóra se zrodila mezi léty 1978–1981. V té době se začaly objevovat stále častější výjezdy jeskyňářů nejen z Moravského krasu do jeskyní v zahraničí. Zřejmě po jednom takovém výjezdu jsme si s Láďou Kahlem řekli, že by bylo dobré, dát tyto lidi dohromady, se vším všudy, co k tomu patří. Začali jsme pátrat, kdo někam jezdí, kdo někde leze a kdo by měl zájem. Idea byla taková, že lidi přijedou, promítnou se diáky z akcí, kterých se kdo účastnil, ale hlavně si vymění svoje zkušenosti ze všech činností, které tyto aktivity doprovázejí. To znamená lezení po lanech, dokumentace, focení, objevování, vystrojení, technika, pohyb po jeskyních a další. První ročník proběhl v Jedovnicích v hotelu Riviera ve dnech 19.–21. 2.1982. Ze známých tváří se zde již objevili Igor a Jiřina Audyovi, Matej Gaál , David Havlíček, Jirka Hovorka, Petr Mazal, Michal Piškula, Radko Tásler, Fraňo Travěnec, Gusto Stibrányi, Ferda Šmikmátor, Pepa Wagner a další. Měli jsme ideu, že vydáme k setkání nějaký sborník, který pak dáme všem zúčastněným. To se nám při prvním ročníku podařilo až pár měsíců po Speleofóru. A k tomu na cyklostylu. Další ročníky přibývalo účastníků, expedicí, větších jeskyní, lepších fotografií, lepší dokumentace a poutavější formy prezentace, což ale nebylo samo sebou, jeskyňáři se dlouho nechali přemlouvat a upomínat, než akci vzali za svou. S každým ročníkem se úroveň Speleofóra zvedala a zvedala se i úroveň tisku. Za zmínku stojí, že v prvních ročnících se tři měsíce před začátkem každého Speleofóra u nás v domečku skoro každý večer scházela parta jeskyňářů, která dávala tuto zajímavou publikaci dohromady takříkajíc „na koleně“. Časy se mění, nemění se však zájem o Speleofórum. Těžko bych si pomyslel, že tohle naše dítě se dožije tolika ročníků. Zaslouží možná připomenout místa, kde se Speleofórum konalo: hotel Riviera v Jedovnicích, hotel Zlatá Lípa v Lipovci, Kulturní dům Rudice a Kulturní dům Sloup.

Ota Šimíček