Jeskyňářský bál na Tetíně

Tetínští jeskyňáři vás zvou na Jeskyňářský bál, který se uskuteční v sobotu 7. března 2009 v tetínském kulturáku. Pozvánku najdete zde: http://1-02.speleo.cz/view.php?cisloclanku=2009013101

Za ZO 1-02 zve Kuba Zelinka.