Jiří Hovorka

Jiří Hovorka se v jeskyních Českého krasu začal pohybovat v roce 1980. V roce 1982 ukončil kurz na kvalifikaci Jeskynní potápěč. O čtyři roky později se stává zkušeným jeskynním potápěčem a od roku 1986 i Instruktorem jeskynního potápění v rámci České speleologické společnosti. Byl zakladatelem a dlouholetým předsedou ZO Speleoaquanaut. Absolvoval velké množství ponorů v jeskyních Českého a Moravského krasu, ale také významné průniky na Slovensku. Prošlapal cestu dalším generacím speleopotápěčů na Sardinii, ve Francii. Od roku 1986 je členem Speleopotapěčské komise ČSS. Má velký podíl na stanoveni bezpečnostních zásad a výcvikových standardů jeskynního potápění. Aktivně se podílel na teoretické a praktické přípravě jeskynních potápěčů v České republice. Je spoluautorem skript Jeskynní potápění. Své zkušenosti předával na přednáškách i v praktickém životě. Je legendou českého jeskynního potápění.