prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.

Pavlova první cesta do krasové oblasti vedla v šedesátých letech do Českého krasu. Jako student geologie zde začal jeskyňařit, ale postupem času se více a více věnoval vědeckému výzkumu. Své první vědecké práce publikoval již během studií, v roce 1973, ještě coby student, byl členem organizačního výboru 6. mezinárodního speleologického kongresu v Olomouci.  

Jeho speleologická kariéra pokračovala v nejvýznamnějších evropských krasových oblastech, kam často vyjížděl a kde se projevila i jeho schopnost jako velmi dobrého organizátora. Vědecká kariéra pokračovala v nových a nových výzkumných projektech, nejen u nás, ale také ve Slovinsku a Polsku. Postupně dosáhl nejvyššího možného akademického vzdělání a byl mu udělen titul profesor.  

V roce 1978 se stal zakládajícím členem České speleologické společnosti a v letech 1993–2006 byl členem předsednictva ČSS. V roce 1993 byl zvolen do funkce generálního tajemníka Mezinárodní speleologické Unie (UIS) a působil v této funkci až do roku 2004. V letech 2004–2009 byl viceprezidentem UIS a v roce 2009 se stal čestným členem UIS. Byl prezidentem 16. Mezinárodního speleologického kongresu, který se konal v roce 2013 v Brně.

Pavel je autorem, či spoluautorem řady knih, včetně stěžejní publikace o Paleokrasu (1989), stovek odborných článků, recenzí, posudků. Je celosvětově uznávaným odborníkem na kras, členem desítek vědeckých, profesních či vzdělávacích organizací, včetně Slovinské akademie věd a Polské akademie věd. U nás působil jako ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR.