RNDr. Vladislav Kahle, CSc.

Narodil se 28. 9. 1947. Od roku 1978 dlouholetý předseda ZO ČSS 6-14 Suchý žleb. V letech 1978–1983 připravoval velké expedice, na kterých navštívil jeskyně v Polsku (Bandzioch, Velká Sněžná, Velká Litworova), Jugoslávii (Brezno pri Gamsovi Glavici), od roku 1984 uspořádal další velké expedice: Jean Bernard, Gouffre Berger, Piere Saint Martin, Picos de
Europa, v roce 1987 pak expedice do Černé Hory (Orjen), Řecka (Euboja) a další. Průběžně vedl výzkumy v Moravském krasu, kde objevil jeskyně Závrt č. 17, Svážná studna, T4 u Kříže. Je spoluzakladatelem setkání Speleofórum, vynálezcem lezeckých pomůcek, karbidek a nových způsobů dřevení.