Výroční sestupy do Slámovy sluje

Česká speleologická společnost ve spolupráci s partnery - ZO ČSS 7-01 Orcus, městem Štramberk, Chatou dr. Hrstky a Muzeem Šipka Štramberk - uspořádá v sobotu 23. 11. 2024 pro registrované členy ČSS komentované sestupy do propasti Slámova sluj ve Štramberském krasu.

Když 20. listopadu 1924 odkryli dělníci na temeni Zámeckého vrchu ve Štramberku při zarovnávání terénu pro stavbu turistické chaty jeskyni, netušili, že nahlížejí do ústí 55 m hluboké kaskádovité propasti - dnes druhé nejhlubsí rozsedlinové propasti Česka. Podrobnosti o objevování propasti a činnosti jeskyňářů na lokalitě najdete ve článku 100 let od objevu Slámovy sluje.

Ve štramberském krasu dnes nepůsobí žádná organizovaná skupina, jeskyně je běžně nepřístupná - zamčená ve sklepě chaty. Jedná se tak o unikátní příležitost prohlédnout si její interiéry, které mají rozsedlinovou genezi a jsou sekundárně zkrasovělé s krápníkovou a nickamínkovou výzdobou.

Sestup jeskyní je nečekaně pestrý. Vstup se nachází na temeni vápencového Zámeckého vrchu pod známou štramberskou Trúbou ve sklepě Hrstkovy chaty a je kryt kovovým poklopem, následuje úzká vertikála, která rozhoduje o tom, zda jste schopni pokračovat v sestupu. Jde totiž o nejužší místo a někteří jeskyňáři bodu muset trochu vydechnout. Ze dna vstupního dómu pak trasa pokračuje přes zával na šikmý žebřík dlouhý 5 m, kde je možné se přijistit. Následuje Fifinův dóm s nejbohatší zdejší výzdobou - krápníky, koblihy a nickamínkem. Zdatnější zvládnou odbočku do rotundy. Z Fifinova dómu následuje systém hlubokých rozsedlin ústící na dno do labyrintu - 55 m pod hřbetem Zámeckého vrchu. A pak stejnou cestou zpět. EXKURZE JE VHODNÁ PRO ZDATNĚJŠÍ A ŠTÍHLEJŠÍ JESKYŇÁŘE!

Exkurze s průvodcem bude trvat asi 1 hodinu, max. 5 osob ve skupině, každého zájemce je třeba přihlásit přes e-mail: sekretariat@speleo.cz, kde nahlásíte jména, čísla průkazek ČSS a preferovaný čas sestupu od 9:00 do 17:00.

Kromě vlastního sestupu chystáme také doprovodný komentář ke krajině štramberského krasu na povrchu, samoobslužnou stezku po menších jeskyních v okolí a promítání v muzeu Šipka. Za organizátory vás zve Jan Lenart

          Městské insignie - Oficiální stránka města Štramberk