Jeskyně a kras

Kras je typ krajiny, která pokrývá přibližně 20 % povrchu země. Kras vzniká rozpuštěním skalního podloží. Na povrchu má mnoho podob, proto může být pro běžného člověka obtížné jej rozpoznat. Někdy působí dramaticky a malebně. Velká část krasových forem je ukryta v jeskyních.

Jeskyně a kras představují neocenitelné zdroje. Stovky jeskyní po celém světě jsou přístupné turistům, mnohé z nich se nacházejí v lokalitách světového dědictví. Jeskyně každý rok navštěvuje asi 150 milionů turistů, kteří přinášejí životně důležitou podporu mnoha národním ekonomikám. Zásoby vod v krasu na představují přibližně 20 % světových zdrojů pitné vody a zahrnují největší studny a prameny na Zemi.

Jeskyně a kras jsou domovem mnoha rozmanitých, důležitých a vzácných ekosystémů planety, které podporují ekologickou rozmanitost na povrchu i v podzemí. Nejvýznamnější kulturní a archeologická místa na světě se často nacházejí v krasových či nekrasových jeskyních. I když jeskyně a kras přinášejí užitek všem společnostem, představují také některé jedinečné výzvy.

Jeskyně a související cesty krasových vod nedisponují v zásadě žádnou filtraci znečišťujících látek. Krasové rezervoáry jsou mimořádně složité a málo probádané zásobárny vod, které se velmi obtížně modelují a snadno dochází k jejich kontaminaci. Často dokáží rychle na vzdálenost desítek kilometrů nepozorovaně přenášet patogeny a chemikálie do životně důležitých vodních zdrojů, které slouží lidem a ekosystému. Jeskyně a kras, jež často představují skryté krajinné prvky, nejsou obecně dostatečně probádané. Jen málo vědců a manažerů přírodních zdrojů má potřebnou znalosti pro řádný průzkum a správu těchto útvarů. Mnohé vlády vůbec neberou jeskyně a kras v potaz nebo neuznávají jejich význam.

Více informací o krasu a jeskyních v České republice můžete nalézt např. zde:

https://www.speleo.cz/kras-a-jeskyne

https://administration.caves.cz/kras-a-jeskyne