Archiv České speleologické společnosti

Věnujte, prosím, pozornost mj. i archivu ČSS, a to nejen vlastních historických zdrojů sekretariátu ČSS, ale i dokumentačně historickým pracím pilných členů ČSS, kteří archivují a katalogizují své archivy podzemně zaměřené literatury a dokumentů pro věky příští (pokud ještě bude funkční rychle zastarávající internet).

Veronika