Archivační počiny členů ČSS

Zde si můžete listovat v katalozích a přehledech podzemně orientovaných dokumentů či dalších typů vzpomínek, které pilně a pečlivě sestavili členové ČSS z vlastních pramenů.

Veškeré dotazy na obsah zde vyvěšených dokumentů směřujte, prosím, na jejich autory, kteří jsou plně obeznámeni se zdrojem dokumentů i s postupem, jakým vyvěšený katalog pořizovali.

  • Radko Tásler, ZO ČSS 5-02 Albeřice: cituji - "... dvě fotky ZDE a ZDE, je to buď ze Speleofóra nebo školení techniků. Třeba si to někdo pamatuje. Fotku jsem pořídil při odpálení zapouzdřené slože v hotelu v Lipovci..."
Mimochodem průpisy dokumentů Jeskynní sekce při KČT z let 1944 - 1947 (složky Schůze, Pracovní zprávy, Korespondence a Různé) jsou uschovány i v papírovém archivu ČSS na sekretariátě ČSS; posledním dokumentem je sdělení o převedení Jeskynní sekce KČT do působnosti Čs. společnosti zeměpisné ze dne 31. 1. 1949.

Veronika Vlčková