ČSS - archivní objekty

Dalším projektem, otevřeným po dokončení kompletní katalogizace knihovny publikací ČSS a před brzkým dokončením kompletní katalogizace knihovny časopisů ČSS je zkatalogizování dokumentů, nacházejících se v tzv. archivu ČSS.

S ohledem na množství dokumentů jak v odborné, tak provozní části archivu je nutné počítat s postupným ukládáním dat do příslušných databází po delší dobu i s tím, že předmětem katalogizace jsou jednotlivé "police" za sebou. Tedy hledá-li kdokoliv konkrétní dokument či určitého autora, nemusí jej ještě nějakou dobu v tomto archivním katalogu nalézt, a to z toho prostého důvodu, že katalogizační práce k nim ještě nepostoupily.

Nicméně s důvěrou v zájem členstva i ostatních o existující dokumenty začínám postupně publikovat dosažený stav katalogu (aktuálně k 28. 11. 2022) v .pdf, je prohledavatelný, čili lze si zadat hledání textového řetězce (např. "Bartošova pec") a nechat se navést na ty stránky katalogu, kde se požadovaný text nachází.

A zde přehled lokalit, které byly zachyceny v textu již zaevidovaných dokumentů! A POZOR!!!!

  1. Setříděno je to podle krajů ČR, dále podle uvedeného názvu objektu (o jeho správnost se nelze zajímat; jak jej autor zmínil, tak je to v archivu dokumentů - NE těch objektů! - zaevidováno), dále pak podle autora. Uveden je rok vypracování a především KATALOGOVÉ OZNAČENÍ dotčeného dokumentu.
  2. Jedná se o zachycení názvů lokalit v dosud zaevidovaných dokumentech, proto můžete najít odkaz na Chýnovskou jeskyni v dokumentu, umístěném do Jihomoravského kraje! Autor onoho dokumentu se na tento objekt z nějakého důvodu kromě jiných objektů odkázal, tudíž se v databázi takto objevil.
  3. I tento dokument je prohledavatelný, takže opět lze pokoušet názvy objektů, jak je znáte vy, zda se objeví, či nikoliv.
  4. Jde o ROZPRACOVANÝ KATALOG, čili pokud nic neobjevíte, neznamená to, že v archivu nic není. Znamená to jediné - ještě jsem se k tomu neprohrabala.

A ještě zde KATALOG AUTORŮ - opět v ROZPRACOVANÉM STAVU k 28. 11. 2022, čili zase platí, nenajdete-li svého oblíbence, znamená to jediné, že ještě nebylo nic v té hromadě, kterou jsem již prolezla. A další poznámky najdete uvnitř opět v růžových rámečcích.

Pro detailisty jsem přidala ještě PŘEHLED AUTORŮ DOKUMENTŮ v jednotlivých složkách tak, jak jsem je v hromadě papírů nacházela, a byla s to později ad hoc nalézané dokumenty postupně zařazovat. Pro orientaci v seznamu složek, kterých už není málo, můžete použít PŘEHLED ARCHIVNÍCH SLOŽEK - pozor, zatím jde o jednu skříň z celkem 5 oblud od podlahy ke stropu.

A novinka - tou je přehled přírůstků archivu od data poslední aktualizace tohoto katalogu, čili aktuálně od 23. 8. 2022.

Listopadová novinka! Pustila jsem se v létě 2022 konečně do velkého Archivu lokalit ČSS - tam založené šanony čísluji od 501 dále. Jinak jsou dokumenty zařazovány běžně do stávajícího archivního katalogu - odlišují se právě způsobem očíslování šanonu; názvy složek v nich respektují původní názvy v nich založených desek. Ovšem - pokud jsem v narazila na dokument, který logicky patří do knihovny ČSS, tzn. řádou monografii či separát aj., jsou přeřazeny do knihovny ČSS; v šanonu a deskách, kde byly nalezeny, je na ně samozřejmě uveden příslušný odkaz, takže žádná informace o náležitosti dotčeného dokumentu do desek Archivu lokalit ČSS není ztracena. Naopak ony dokumenty jsou k dispozici i cestou hledání v knihovním katalogu, což zvyšuje jejich šanci na řádné zhodnocení speleočtenářskou obcí.

Veronika Vlčková