ČSS - archivní objekty

Dalším projektem, otevřeným po dokončení kompletní katalogizace knihovny publikací ČSS a před brzkým dokončením kompletní katalogizace knihovny časopisů ČSS je zkatalogizování dokumentů, nacházejících se v tzv. archivu ČSS.

S ohledem na množství dokumentů jak v odborné, tak provozní části archivu je nutné počítat s postupným ukládáním dat do příslušných databází po delší dobu i s tím, že předmětem katalogizace jsou jednotlivé "police" za sebou. Tedy hledá-li kdokoliv konkrétní dokument či určitého autora, nemusí jej ještě nějakou dobu v tomto archivním katalogu nalézt, a to z toho prostého důvodu, že katalogizační práce k nim ještě nepostoupily.

Nicméně s důvěrou v zájem členstva i ostatních o existující dokumenty začínám postupně publikovat dosažený stav katalogu (aktuálně k 8. 11. 2019) v .pdf, je prohledavatelný, čili lze si zadat hledání textového řetězce (např. "Bartošova pec") a nechat se navést na ty stránky katalogu, kde se požadovaný text nachází.

A zde přehled lokalit, které byly zachyceny v textu již zaevidovaných dokumentů! A POZOR!!!!

  1. Setříděno je to podle krajů ČR, dále podle uvedeného názvu objektu (o jeho správnost se nelze zajímat; jak jej autor zmínil, tak je to v archivu dokumentů - NE těch objektů! - zaevidováno), dále pak podle autora. Uveden je rok vypracování a především KATALOGOVÉ OZNAČENÍ dotčeného dokumentu.
  2. Jedná se o zachycení názvů lokalit v dosud zaevidovaných dokumentech, proto můžete najít odkaz na Chýnovskou jeskyni v dokumentu, umístěném do Jihomoravského kraje! Autor onoho dokumentu se na tento objekt z nějakého důvodu kromě jiných objektů odkázal, tudíž se v databázi takto objevil.
  3. I tento dokument je prohledavatelný, takže opět lze pokoušet názvy objektů, jak je znáte vy, zda se objeví, či nikoliv.
  4. Jde o ROZPRACOVANÝ KATALOG, čili pokud nic neobjevíte, neznamená to, že v archivu nic není. Znamená to jediné - ještě jsem se k tomu neprohrabala.

A ještě zde KATALOG AUTORŮ - opět v ROZPRACOVANÉM STAVU k 8. 11. 2019, čili zase platí, nenajdete-li svého oblíbence, znamená to jediné, že ještě nebylo nic v té hromadě, kterou jsem již prolezla. A další poznámky najdete uvnitř opět v růžových rámečcích.

Veronika Vlčková