Loga ČSS

Podmínky použití loga ČSS

  • Logo smí být reprodukováno pouze v nezměněné podobě podle vzoru;
  • Logo smějí používat řádní členové, čekatelé, individuální členové, čestní členové a organizační složky ČSS při:
    • nekomerční činnosti, která je posláním ČSS dle platných stanov ČSS, a při propagaci ČSS
    • komerční činnosti, která je posláním ČSS dle platných stanov a kterou provozují organizační složky ČSS s právní subjektivitou (ČSS, jednotlivé ZO)
  • ostatní a sporné případy použití loga ČSS bude řešit předsednictvo ČSS individuálně