Oběžníky vydané předsednictvem


oběžník č. ze dne hlavní body
Ob168 18.5.2024 Ceny Speleofóra 2024, příprava valné hromady, finance, SpeleoGO, stav členstva, propagační předměty
Ob167 2.3.2024 Výroční zpráva ČSS, cena za zhotovení sborníku Speleofórum, Principy hospodaření SZS, Rozpočet ČSS 2024, Koncepce slev pro členy, Absolonova stezka
Ob166 12.12.2023 Sklad a e-shop, SpeleoWiki, Ediční rada, finance, proběhlé a budoucí akce, SpeleoGO, ceny vstupného
Ob165 13.9.2023
Zrušení pojistky Generali, zrušení komise pro pseudokras, nový knihovník v Praze, termín zasílání článků do Speleofóra a další
Ob164 13.6.2023 Podnět ZO ČSS 5-03 Broumov, Komise pro pseudokras UIS, Základní kurz speleologie, nové propagační materiály
Ob163 21.4.2023 ceny Speleofóra, staré sborníky Speleofórum, Google pro neziskové organizace, SpeleoGO, sekretariát ČSS
Ob162 27.3.2023 webhosting, příprava Speleofóra 2023, ceny vstupného, administrace cestovního pojištění členů ČSS, role pracovních komisí ČSS, plány finančních úspor

Ob161

12.1.2023 informace k avizovanému pojištění členů ČSS, projekty SpeleoWiki a SpeleoGo, rámec rozpočtu ČSS na rok 2023, příprava základního kursu speleologie a mnoho dalšího

Ob160

20.10.2022 výzva pracovní komise pro speleoalpinismus a související aktivity, uzávěrka příspěvků sborníku SPF 2023, informace k dění kolem JESO a k dalším nejrůznějším záležitostem - zde 1. cirkulář konference Kras, jeskyně a lidé

Ob159

27.6.2022 pracovní komise pro speleovzdělávání, uzavření záležitostí kolem ZO ČSS 6-05 a ZO ČSS 5-03, otázky dodržení licenčních práv v tiskovinách ČSS, různé další drobné

Ob158

19.5.2022 probíhající jednání s SCHKO Moravský kras na více témat, otázky kolem spolupráce s AOPK ČR při plnění JESO, pracovní komise předsednictva, informace k přípravě konference "Kras a voda", ceny předsednictva pro SPF 2022, několik dalších drobnějších témat

Ob157

14.3.2022 příprava a ceny vstupného Speleofóra 2022, účast v probíhajících správních řízeních ohledně ZO ČSS 6-05 či Speleoartu a postup řešení, setkání speleozáchranářů ECRA, pracovní komise pro speleopotápění, různé

Ob156

31.12.2021 Ediční rada a její obnova, jednání se zástupci správy CHKO Moravský kras, spory uvnitř jedné z našich ZO ČSS, úkoly uložené předsednictvu valnou hromadou ČSS, nové publikace, konference Kras, jeskyně a lidé, Speleofórum 2022, pracovní komise předsednictva ČSS, různé

Ob155

8.10.2021 zveřejnění cen Speleofóra 2021, udělovaných předsednictvem; volba funkcí a v dozorčím sboru po ukončení valné hromady ČSS 2021

Ob154

17.5.2021 příprava odložené VALNÉ HROMADY 2021, Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021

Ob153

29.12.2020 příprava a termíny VALNÉ HROMADY 2021, aktualizace BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE ĆSS, pojišťování členů ČSS, Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021

Ob152

25.9.2020 příprava a termíny VALNÉ HROMADY 2021, ceny Speleofóra 2020 udělené předsednictvem

Ob151

29.5.2020 ukončení papírové formy a přechod na ELEKTRONICKOU FORMU Spelea, příprava a termíny VALNÉ HROMADY 2021, příprava Speleofóra 2020

Ob150

9.3.2020 přechod na ELEKTRONICKOU FORMU Spelea, příprava Speleofóra 2020

Ob149

18.12.2019 VALNÁ HROMADA ČSS 2021, uzávěrka sborníku a přípravy Speleofóra 2020

Ob148

16.10.2019 uzávěrka sborníku Speleofóra 2020, příprava Speleofóra 2020, připomínka nutnosti podpisu o proškolení účastníků exkurzí vedených členy ČSS

Ob147

28. 6. 2019 oslavy 40ti let ČSS

Ob146

26. 4. 2019 ceny Speleofóra 2019, termín Speleofóra 2020

Ob145

8. 3. 2019 úprava podmínek vstupu na exkurze na SPF 2019, termíny Speleofóra 2019, příprava oslav 40. výročí založení ČSS,

Ob144

21. 12. 2018 příprava oslav 40. výročí založení ČSS, termíny Speleofóra 2019, udělení medailí za zásluhy o speleologii

Ob143

8. 10. 2018 příprava Speleofóra 2019 a termín uzávěrky přípravy sborníku, příprava oslav 40. výročí založení ČSS
   Ob142 6. 7. 2018 příprava směrnice ke GDPR, příprava oslav 40. výročí založení ČSS

Ob141

8. 5. 2018 výsledky Speleofóra 2018, TERMÍN SPELEOFÓRA 2019 aj., příprava oslav 40. výročí založení ČSS

Ob140

22. 3. 2018 příprava Speleofóra 2018, otázky ochrany osobních údajů, příprava oslav 40. výročí založení ČSS

Ob139

21. 12. 2017 termín konání Speleofóra 2018, uzávěrka sborníku SPF 2018, otázky pojištění, ochrany osobních údajů, oslav 40. výročí založení ČSS apod.

Ob138

29. 9. 2017 termín konání Speleofóra 2018, uzávěrka sborníku SPF 2018, stav zápisu ve veřejném rejstříku, návrh zákona o branných spolcích aj.

Ob137

22. 6. 2017 dvě výzvy předsednictva základním organizacím, stav zápisu ve veřejném rejstříku, nehoda v Lopači aj.

Ob136

28. 4. 2017 rozdělení funkcí v novém předsednictvu a dozorčím sboru ČSS, udělení cen předsednictva Speleofóra 2017

Ob135

9. 2. 2017 příprava valné hromady 2017, metodické návody ke komunikaci členů ČSS s orgány veřejné správy a k problematice odpovědnosti za újmu účastníků exkurzí

Ob134

9. 12. 2016 příprava valné hromady 2017

Ob133

3. 10. 2016 příprava valné hromady 2017, metodický pokyn k zápisům z VČS

Ob132

24. 6. 2016 příprava valné hromady 2017, systém vzdělávání, změna zákona o účetnictví

Ob131

6. 5. 2016 stav registrace spolkupříprava valné hromady 2017, ceny Speleofóra 2016

Ob130

10. 2. 2016 stav registrace spolkuSpeleofórum 2016, SZS ČSS

Ob129

18. 12. 2015 stav registrace spolku, pracovní komise předsednictva, Speleofórum 2016, systém vzdělávání

Ob128

9. 10. 2015 Speleofórum 2016, systém vzdělávání, stav registrace spolku

Ob127

16. 6. 2015 stav registrace spolku , systém vzdělávání, funkčnost pracovních komisí

Ob126

5. 5. 2015

mimořádná valná hromada v roce 2015 , ceny Speleofóra 2015

Ob125

3. 3. 2015

příprava mimořádné valné hromady v roce 2015 a podklady pro jednání VH, příprava Speleofóra 2015

Ob124

30. 12. 2014

příprava mimořádné valné hromady v roce 2015 a podklady pro jednání VH, členové a program činnosti pracovní komise pro vzdělávání
Ob123 19. 9. 2014 příprava mimořádné valné hromady v roce 2015, příprava systému vzdělávání a vznik pracovní komise pro vzdělávání
Ob122

25.6.2014

příprava mimořádné valné hromady v roce 2015
Ob121 25.4.2014 ceny Speleofóra 2014, příprava mimořádné valné hromady v roce 2015
Ob120 29.1.2014 příprava Speleofóra 2014 - termín a místo, příprava systému odborného vzdělávání a činnost TK
Ob119 12.12.2013 příprava systému odborného vzdělávání; příprava Speleofóra 2014 - termín a místo, uzávěrka sborníku
Ob118 11.10.2013 uzavření korespondenčního hlasování o přijetí dalších ZO ČSS; příprava Speleofóra 2014 - termín a místo, uzávěrka sborníku
Ob117 4.7.2013 upravená bezpečnostnostní směrnice ČSS; opravené korespondenční hlasování; příprava systému odborného vzdělávání
Ob116 29.4.2013 ceny Speleofóra 2013; dokončování úprav bezpečnostní směrnice ČSS
Ob115 7.2.2013 příprava Speleofóra 2013 a sborníku, korespondenční hlasování ZO ČSS, připomínka nových termínů zasílání dokumentů a plateb podle upraveného OŘ ČSS
Ob114 19. 12. 2012 plnění úkolů předcházekjícího předsednictva a usnesení valné hromady ČSS 2012, připomínka nových termínů zasílání dokumentů a plateb podle upraveného OŘ ČSS
Ob113 24.10.2012 usnesení valné hromady ČSS 2012; termín konání Speleofóra 2013 a uzávěrky příspěvků do sborníku
Ob112 27. 6. 2012 příprava valné hromady ČSS 2012; vyznamenání udělená předsednictvem ČSS; souborný podklad pro jednání VH 2012
Ob111 7.5.2012 ceny Speleofóra 2012; příprava VH 2012;oběžník komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
Ob110 7.2.2012 připomenutí: termín a harmonogram přípravy VH 2012, termín a místo Speleofóra 2012; informace o JESO z AOPK ČR
Ob109 22.12.2011 termín a harmonogram přípravy VH 2012, termín a místo Speleofóra 2012, dopis předsedy ČSS k 16. mezinárodnímu speleologickému kongesu ohledně možností prezentace ZO ČSS
Ob108 18.10.2011 termín a harmonogram přípravy VH 2012, předběžný termín a místo Speleofóra 2012
Ob107 29.6.2011 termín a harmonogram přípravy VH 2012, stav plateb odvodů členských příspěvků v ZO ČSS 6-11
Ob106 10.5.2011 ceny Speleofóra 2011, avízo příprav VH 2012, hodnota majetku ČSS k 31. 12. 2010 k přechodu na podvojné účetnictví
Ob105 4.2.2011 směrnice o vedení účetnictví (samostatně uložena ve vnitřních dokumentech ČSS v neveřejné části), nabídka spolupráce v grantu OPŽP od AOPK ČR, příprava Speleofóra 2011
Ob104 16.12.2010 JESO, přechod na podvojné účetnictví, ZMĚNA TERMÍNU SPELEOFÓRA 2011
Ob103 15.10.2010 korespondenční hlasování - výsledky, školení JESO, změna způsobu vedení účetnictví, příprava a termíny Speleofóra 2011
Ob102 2.7.2010 příprava korespondenčního hlasování ZO ČSS, komerce v jeskyních Moravského krasu, JESO
Ob101 4. 5. 2010 ceny Speleofóra 2010, White Nose Syndrom
Ob100 5.3.2010 příprava Speleofóra 2010, stěhování sídla ČSS, informace ke školení instruktorů na SPF 2010
Ob99 22.12.2009 sídlo ČSS, ustavení pracovní komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, příkaz BÚ Příbram, zájmová území v MK, stanovisko k žádosti o speleokurzy ve SAJ
Ob98 30.9.2009 výstava k 30. výročí založení ČSS, publikace Podzemí neznámé - 30 let ČSS ve fotografii, publikace Jeskyně z edice Chráněná území ČR
Ob97 18.6.2009
Ob96 24. 4. 2009 ceny Speleofóra 2009, uzavření kauzy Poseidon
Ob95 13. 2. 2009 organizace Speleofóra 2009, kauza Poseidon
Ob94 16.12.2008 kauza Poseidon, nové www stránky ČSS, aktualizace oficiálních kontaktů jednotlivých ZO ČSS
Ob93 19. 10. 2008 uzavření práce předsednictva a dozorčího sboru 2004 - 2008; volby funkcí v novém předsednictvu a dozorčím sboru ČSS pro 2008 - 2012
Ob92 18. 6. 2008 udělení cen při příležitosti konání valné hromady ČSS 2008
Ob91 5. 5. 2008 udělení cen Speleofóra 2008; schválení komerční firmy pro www stránky ČSS
Ob90 6. 2. 2008 vydání Zdravotnického minima
Ob89 20. 12. 2007 schválení propagačních předmětů ČSS
Ob88 17. 10. 2007
Ob87 25. 6. 2007 uspořádání seminářů JESO; organizace valné hromady ČSS 2008
Ob86 26. 4. 2007 základní informace k JESO a spolupráci na něm s AOPK ČR; závaznost bezpečnostních směrnic ČSS; udělení cen Speleofóra 2007
OB85 18. 12. 2006
OB84 29. 9. 2006 nový systém vyznamenání ČSS; řešení "zájmových území" v Moravském krasu; pokyny pro publikování ve sborníku Speleofóra
OB83 23. 6. 2006 původní záměr přepracování www stránek ČSS; schválení nového Organizačního řádu SZS ČSS
OB82 27. 4. 2006 udělení cen Speleofóra 2006
OB81 7. 2. 2006
OB80 20. 12. 2005 záměr reorganizace SZS ČSS
OB79 7. 10. 2005 pravidla pro používání loga ČSS
OB78 6. 7. 2005 Dodatek ke Smlouvě s AOPK ČR, způsoby publikování Spelea, korespondenční hlasování o 6-31, 7-15 a o čestném členství M. Kubeše