Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně je nejdelší jeskyní České republiky. Byla objevena v roce 1969 po nesmírném úsilí při prokopávání desítek metrů zavalených komínů a postupně objevována a propojována s dalšími jeskyněmi v okolí, mezi něž patří i známé Punkevní jeskyně a propast Macocha. Celková délka propojeného systému je dnes větší než 40 km.

Objevování Amatérské jeskyně bylo provázeno tragédiemi i mocenským zápasem o její využití a pojmenování a její název se nakonec stal trvalou připomínkou nezištné a obětavé práce stovek dobrovolných jeskyňářů. Členové České speleologické společnosti se mohli do jeskyně naplno vrátit až po změně společenských poměrů v roce 1992, kdy byla zahájena nová éra jejího zkoumání, během které bylo objeveno více než 7 km nových chodeb, zejména v Bludišti Milana Šlechty a ve Sloupském koridoru.

Přesně 17. listopadu 1989 proplavali členové ČSS čtyři zatím neznámé sifony na konci Sloupského koridoru a objevili 1 500 m dlouhé pokračování. O deset let později na ně navázali jejich mladší pokračovatelé, aby k těmto prostorám přidali další a další stovky metrů. V roce 2003 po sérii odvážných horolezeckých výstupů lokalizovali na vrcholu jednoho z komínů možnost dosažení zemského povrchu a následně v tomto místě otevřeli nový vchod, umožňující komplexní výzkum této doposud izolované části Amatérské jeskyně. Od tohoto okamžiku probíhá výzkum Sloupského koridoru prakticky nepřetržitě a je téměř každý rok korunován novými významnými objevy.

Vyvrcholením jeskyňářského snažení bylo v roce 2005 propojení Amatérské jeskyně s posledním velkým systémem v okolí, se Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi, čímž bylo symbolicky završeno téměř 300 let trvající úsilí generací krasových badatelů o objasnění průběhu podzemních toků v severní části Moravského krasu.

Šošůvecký koridor byl objeven po proplavání bahnitého a komplikovaného sifonu v roce 2008 a během několika akcí dosáhla jeho délka 1 400 m. Jeho objev změnil dosavadní náhledy a teorie na hydrologii Sloupského potoka, jedné ze zdrojnic ponorné říčky Punkvy.

Zkoumání Amatérské jeskyně probíhá i pod vodní hladinou četných jezer a sifonů. Více než deset let trvalo zkoumání podzemní Punkvy, které znamenalo objevení nejdelšího souvislého podvodního úseku v našich jeskyních, dlouhého více než 600 m nebo stovky metrů nečekaných objevů pod hladinou obou Macošských jezírek.

Další informace o Amatérské jeskyni můžete nalézt zde.