Mezinárodní speleologická unie - UIS

Mezinárodní speleologická unie - International Union of Speleology (UIS) je mezinárodní speleologická organizace, sdružující jednotlivé členské státy. Byla založena v roce 1965 v Postojné ve Slovinsku a jedním ze zakládajících členů bylo i tehdejší Československo. Česká republika je v UIS zastoupena Českou speleologickou společností, resp. jejími zvolenými delegáty.  Kromě delegátů byla ČSS v UIS také průběžně reprezentována celou řadou osobností zvolených do výkonné struktury UIS. Funkci Vicepresident v minulosti zastávali např. Vladimír Panoš a Pavel Bosák, který rovněž dlouhá léta působil jako generální sekretář UIS. V  roce 2013 byl do byra UIS zvolen Zdeněk Motyčka, jako Adjunct Secretary. V roce 2017 byl zvolen Zdeněk Motyčka viceprezidentem pro administrativu a v roce 2022 tento post obhájil.

O své činnosti vydává UIS informační bulletin, jehož poslední čísla jsou vydávána elektronicky a jsou k dispozici na odkazu: http://uis-speleo.org/index.php/uis-bulletin-bi-annual-newsletter-2/. Další informace o poslání, struktuře a činnosti UIS lze nalézt na oficiálních webových stránkách UIS.