Činnost základních organizací

Těžiště činnosti České speleologické společnosti spočívá na jejích základních organizacích (ZO ČSS), působících na území celé České republiky. Jednotlivé ZO ČSS působí samostatně, nebo v případě větších jeskynních systému či projektů spojují své síly. Hlavní motivací je snaha objevit dosud nepoznané podzemní prostory nebo jejich části.

Pro každou ZO ČSS je jak pod logem, tak pod názvem umístěn odkaz na jejich vlastní www-stránky. Pokud odkaz nefunguje, buď ZO ČSS neaktualizovaly údaje o sobě sekretariátu ČSS, nebo žádné www-stránky neudržují.

230
ZO ČSS 1-01 ČESKÝ KRAS ZO ČSS 1-02 TETÍN
262 231
ZO ČSS 1-04 ZLATÝ KŮŇ ZO ČSS 1-05 GEOSPELEOS
232 233
ZO ČSS 1-06 SPELEOLOGICKÝ KLUB PRAHA ZO ČSS 1-07 KRASOVÁ SEKCE
234
ZO ČSS 1-08 SPELEOKLUB TÝNČANY ZO ČSS 1-09 NIPHARGUS
235 236
ZO ČSS 1-10 SPELEOAQUANAUT ZO ČSS 1-11 BARRANDIEN
ZO ČSS 2-01 CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ ZO ČSS 2-02 ŠUMAVA
ZO ČSS 3-01 MACARÁT ZO ČSS 3-02 JESKYŇÁŘI PLZEŇ
ZO ČSS 3-03 ŠUMAVSKÝ KRAS ZO ČSS 3-05 PERMONÍCI
237 238
ZO ČSS 4-01 LIBEREC ZO ČSS 4-03 LABSKÉ PÍSKOVCE
240 241
ZO ČSS 5-01 BOZKOV ZO ČSS 5-02 ALBEŘICE
ZO ČSS 5-03 BROUMOV ZO ČSS 5-05 TRIAS
242
ZO ČSS 5-07 ANTROHERPON ZO ČSS 6-01 BÝČÍ SKÁLA
243 244
ZO ČSS 6-02 SPELEOKLUB VRATÍKOV ZO ČSS 6-04 RUDICE
3377
ZO ČSS 6-05 KŘTINSKÉ ÚDOLÍ ZO ČSS 6-06 VILÉMOVICKÁ
245
ZO ČSS 6-07 TIŠNOVSKÝ KRAS ZO ČSS 6-08 DAGMAR
3376
ZO ČSS 6-09 LABYRINT ZO ČSS 6-10 HLUBOKÝ ZÁVRT
246 247
ZO ČSS 6-11 KRÁLOVOPOLSKÁ ZO ČSS 6-12 SPELEOKLUB BRNO
248 249
ZO ČSS 6-13 MIKULOV ZO ČSS 6-14 SUCHÝ ŽLEB
250 3375
ZO ČSS 6-15 HOLŠTEJNSKÁ ZO ČSS 6-16 TARTAROS
2886 2887
ZO ČSS 6-17 TOPAS ZO ČSS 6-18 CUNICUNULUS
251 252
ZO ČSS 6-19 PLÁNIVY ZO ČSS 6-20 MORAVSKÝ KRAS
253 254
ZO ČSS 6-21 MYOTIS ZO ČSS 6-22 DEVON
3356
ZO ČSS 6-23 ARAGONIT ZO ČSS 6-25 PUSTÝ ŽLEB
255
ZO ČSS 6-26 SPELEOHISTORICKÝ KLUB BRNO ZO ČSS 6-27 NP PODYJÍ
256 257
ZO ČSS 6-28 BABICKÁ SPELEOLOGICKÁ SKUPINA ZO ČSS 7-01 ORCUS BOHUMÍN
258
ZO ČSS 7-02 HRANICKÝ KRAS ZO 7-03 Javoříčko
3374 3378
ZO ČSS 7-04 SEVER ZO ČSS 7-05 MLADEČ - VOJTĚCHOV
260
ZO ČSS 7-08 SOVINEC ZO ČSS 7-09 ESTAVELA
ZO ČSS 7-10 HÁDES ZO ČSS 7-11 BARBASTELLUS
261
ZO ČSS 7-14 LUDMÍROV ŠTYMBERK