Činnost základních organizací

Těžiště činnosti České speleologické společnosti spočívá v činnosti jednotlivých základních organizací (ZO) působících na území celé České republiky. Jednotlivé ZO působí samostatně nebo v případě větších jeskynních systému či projektů spojují své síly. Hlavní motivací je snaha objevit dosud nepoznané podzemní prostory nebo jejich části.

230 262
ZO - 1-02 - TETÍN ZO - 1-04 - ZLATÝ KŮŇ
231 232
ZO - 1-05 - GEOSPELEOS ZO - 1-06 - SPELEOLOGICKÝ KLUB PRAHA
233 234
ZO - 1-07 - KRASOVÁ SEKCE ZO - 1-08 - SPELEOKLUB TÝNČANY
235 236
ZO - 1-10 - SPELEOAQUANAUT ZO - 1-11 - BARRANDIEN
237 238
ZO - 4-01 - LIBEREC ZO - 4-03 - LABSKÉ PÍSKOVCE

240
ZO - 4-05 - GOETHE ZO - 5-01 - BOZKOV
241 242
ZO - 5-02 - ALBEŘICE ZO - 6-01 - BÝČÍ SKÁLA
243 244
ZO - 6-02 - SPELEOKLUB VRATÍKOV ZO - 6-04 - RUDICE
3377 245
ZO - 6-05 - KŘTINSKÉ ÚDOLÍ ZO - 6-08 - DAGMAR
3376 246
ZO - 6-09 - LABYRINT ZO - 6-11 - KRÁLOVOPOLSKÁ
247 248
ZO - 6-12 - SPELEOKLUB BRNO ZO - 6-13 - MIKULOV
249 250
ZO - 6-14 - SUCHÝ ŽLEB ZO - 6-15 - HOLŠTEJNSKÁ
3375 2886
ZO - 6-16 - TARTAROS ZO - 6-17 TOPAS
2887 251
ZO - 6-18 CUNICUNULUS ZO - 6-19 - PLÁNIVY.CZ
252 253
ZO - 6-20 - MORAVSKÝ KRAS ZO - 6-21 - MYOTIS
254 3356
ZO - 6-22 - DEVON ZO - 6-25 - PUSTÝ ŽLEB
255 256
ZO - 6-26 - SPELEOHISTORICKÝ KLUB BRNO ZO - 6-28 - BABICKÁ SPELEOLOGICKÁ SKUPINA
257 258
ZO - 7-01 - ORCUS BOHUMÍN ZO - 7-02 - HRANICKÝ KRAS OLOMOUC
3374 3378
ZO - 7-04 - SEVER ZO - 7-05 - VOJTĚCHOV

260

ZO - 7-09 - ESTAVELA
261 JAVOŘÍČKO
ZO - 7-14 - LUDMÍROV - ŠTYMBERK ZO 7-03 Javoříčko