Zahraniční projekty

Česká speleologická společnost se také směle může pochlubit úspěchy na mezinárodním poli, kterým základ položil již počátkem tohoto století prof. Karel Absolon svými výzkumy ve známém Dinárském krasu. Moderní výzkumy na něj navázaly zejména v 70. letech, kdy čeští jeskyňáři objevili a zdokumentovali kilometry nových jeskyní v Rumunsku, později přibyly i první sportovní úspěchy, např. v roce 1984 sestup na dno tehdy nejhlubší známé jeskyně světa Jean-Bernard ve Francii.

S počátkem 90. let nastává skutečná expediční expanze a s ní i první světové úspěchy. Pět expedic na Nový Zéland odhalilo světu 11,2 km dlouhý jeskynní systém – Bohemia Cave, s unikátními formami jeskynních výplní a obrovskými podzemními prostorami. Glacio-speleologické expedice na Špicberky objevily a zdokumentovaly mnohé ledovcové jeskyně a pomohly objasnit zákonitosti jejich vzniku. Speleopotápěčské expedice do Rumunska či na Sardinii objevily další kilometry chodeb v tamních jeskyních. Během expedičních výjezdů do Slovinska objevili jejich účastníci v Julských Alpách řadu stovky metrů hlubokých propastí. Koncem 90. let působily české expedice také v Turecku, Polsku, Rakousku a mnoha dalších zemích.

S počátkem nového tisíciletí působí členové ČSS nejen v řadě evropských zemí, ale také v Asii a na americkém kontinentu.