Významné domácí projekty

Nejvýznamnější projekty se soustřeďují do největších krasových oblastí – Moravského a Českého krasu, ale i řady menších krasových oblastí. 

Mezi největší dosažené úspěchy jednoznačně patří objevy a dokumentace nových prostor v Amatérské jeskyni, nejdelším jeskynním systému ČR. Souhrnná délka všech chodeb v tomto systému dnes čítá více než 40 km.

V Moravském krasu probíhá speleologický výzkum také ve druhém nejdelším jeskynním systému v ČR  Rudické propadáníBýčí skála. V Rudickém propadání je  zaměřen zejména na překonání tzv. Staré řeky – výrazného přítoku ze zatím neznámých částí. V Býčí skále se práce zaměřily na vyklízení chodeb vyplněných sedimenty pomocí tzv. hydrotěžby – rozplavování sedimentů proudem vody. 

V Punkevních jeskyních byl v roce 2004 po pětiletém úsilí nalezen volný průchod mezi Dolním jezírkem na dně Macochy a Čtyřicítkou a v roce 2006 objeveny rozsáhlé prostory v Červíkových jeskyních.

V jeskyni  Nová Rasovna  bylo velké úsilí  vynaloženo na průstup závalem na konci  Lipovecké chodby.  Podařilo se proniknout do systému poměrně rozsáhlých chodeb a dómů  pojmenovaných Jeskyně pravěkých symbolů.

V jeskyni Horní Suchdolský ponorbyl odtokový sifon v -18 m  vyčištěn pomocí kalových čerpadel. Po rozšíření úzkého místa v sifonu bylo objeveno volné pokračování v celkové délce 560 m s 21 m hlubokou propastí Suchdolské mystérium.

V jeskyni Svážná studna se v roce 2003po 14 letech kopání podařilo objevit prvních 400 m systému s aktivním tokem. V roce 2004 bylo objeveno dalších 180 m nových chodeb a propastí.

V jeskyni Lopač pokračovalo odstraňování sedimentů metodou hydrotěžby. Podařilo se proniknout do komínu, který vede na aktivní řečiště Lopače v místech přístupných do té doby jen potápěčům. Dalšími pracemi a za vydatného dřevení se podařilo proniknout do více než 200 m volných prostor protékaných tokem Lopače, které kaskádovitě klesají do hloubky 70 m pod povrchem.

V Českém krasu se díky nezměrnému úsilí podařilo objevit rozsáhlý a ojedinělý systém – jeskyni Na Javorce.

V Hranickém krasu pokračuje zkoumání Hranické propasti – nejhlubší propasti v ČR, kde se daří postupovat stále do větších hloubek.