Časté dotazy


Na jaké druhy cest se pojištění vztahuje?
Pojištění se vztahuje na turistické, pracovní a rodinné cesty dle článků 6.1., 6.2. a 6.3. VPP.

Co pojištění zahrnuje?
Jedná se o cestovní pojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenční služby (včetně nákladů záchranných prací), pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění.

Je pojištěno historické podzemí?
Ne.

Které sporty nejsou pojištěny?
Mezi nepojistitelné sporty patří: alpinismus, base jumping, běh s býky, bouldering, canyoning, dragster, freediving, horolezectví, potápění pod ledem, potápění se žraloky, skialpinismus, skoky a lety na lyžích, skoky na laně, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, vysokohorská turistika nad 5.000 m n. m. a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Od kdy do kdy platí toto pojištění?
Celoroční pojištění platí od 1. 4. roku, ve kterém je uzavřeno, do 30. 4. následujícího roku, tedy stejně jako platí členský průkaz ČSS při zaplacených příspěvcích. Pokud je celoroční pojištění sjednáno po 1. 4., platí ode dne, kdy byla připsána úhrada pojistného na účet ČSS. Dopojištění pak platí dle doby jeho sjednání (od - do).

Stačí pojistný limit na záchrannou akci v hluboké jeskyni?
Pojistný limit pro náklady zachraňovacích prací je 900.000 Kč v případě tarifů Evropa a 2.100.000 Kč v případě tarifů pro celý svět.

Lze v případě záchranné akce sčítat limity pojistného plnění vícero účastníků expedice při nehodě jednoho z nich?
Nelze, jedná se o pojistnou událost v rámci pojištění poškozeného.

Do kterých zemí platí pojištění v tarifech EVROPA?
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (včetně Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (vč. Špicberky), Polsko, Portugalsko (vč. Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (vč. Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (vč. Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Vztahuje se pojištění i na události cestou do místa pobytu?
Ano, pojištění kryje i pojistné události, ke kterým dojde cestou - za hranicemi ČR. Pojištění odpovědnosti se však nevztahuje na škody způsobené provozem dopravního prostředku (auta), neboť v takové situaci platí povinné ručení.

Co znamenají čísla 30, 90, 180, 365 u jednotlivých tarifů pojištění (např. E30OU)?
Tato čísla znamenají počty dní jednoho nepřetržitého pobytu v zahraničí. Například u tarifu E30OU je pojištění pro maximální dobu pobytu v zahraničí 30 dní. Po návratu do ČR je ale možné 30denní pobyt libovolně v rámci roku opakovat.

Je možné pojištění vyřídit i ze zahraničí?
Ano, ale účinnost pojištění bude odložena o sedm dní (od data úhrady). Toto neplatí v případě dopojištění k již existujícímu celoročnímu pojištění.

Je třeba hlásit termín odjezdu do zahraničí?
Ne. Pokud dojde k pojistné události, je třeba dobu pobytu doložit např. dokladem o ubytování, letenkou, potvrzením zaměstnavatele o čerpání dovolené atp.

Je nutnou podmínkou, aby pojištěný/á partnerk(ka) a dítě byly také členy ČSS? Nebo stačí jeden člen rodiny v ČSS, aby mohl takto pojistit celou rodinu v rámci rodinného tarifu?
Stačí, aby členem ČSS byl jeden z partnerů.

Lze do rodinného pojištění přidat dodatečně dalšího člena rodiny?
Nelze.

Lze v rámci rodinného pojištění dopojistit pouze jednoho člena rodiny?
Nelze. Dopojištění je nutné vždy sjednat jako rodinné, tj. pro všechny již pojištěné členy.

Může pojištění sjednat člen ČSS, který je občanem jiného státu než ČR?
Ano, může. Pojištění mu ale neplatí v zemi jeho původu a v ČR.

Do kdy je nutné uplatnit vzniklou pojistnou událost?
Nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na které došlo k pojistné události prostřednictvím řádně vyplněného formuláře Oznámení o škodě potvrzeného sekretariátem ČSS. Více o hlášení pojistné události zde.