Hlášení pojistné události

Při každé škodní události musí pojištěná osoba zaslat pojišťovně nejpozději do 30 dnů po ukončení pojištěné cesty vyplněný formulář Oznámení o škodě. Ve formuláři vyplňte jako pojistníka Českou speleologickou společnost, jako pojištěnou osobu sebe. Formulář potvrzený Českou speleologickou společností se včetně další předepsané dokumentace zasílá na adresu:

UNIQA pojišťovna, a.s.,
oddělení cestovního pojištění
Evropská 136
Praha 6
160 12


Škodní událost je možné dále hlásit přes webové hlášení na stránkách UNIQA pojišťovny https://skody.uniqa.cz/cestovani/.

16945