16944


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Členství v České speleologické společnosti umožňuje díky rámcové smlouvě ČSS s pojišťovnou UNIQA o cestovním pojištění č. 1260517710 využít zvláštní pojistné podmínky, které jsou odlišné od běžného cestovního pojištění do zahraničí. "Pojištění se vztahuje na průzkum jeskyní a další jeskyňářské činnosti, včetně speleoalpinismu a jeskynního potápění." Kromě toho je součástí pojištění připojištění zimních sportů a připojištění nebezpečných sportů.


Pojištění se vztahuje na turistické, pracovní a rodinné cesty. Součástí pojištění je pojištění léčebných výloh, pojištění asistenčních služeb (včetně nákladů na záchrannou akci), úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Lze sjednat jak individuální pojištění, tak rodinné pojištění (2 dospělí + max. 4 děti do 18 let).

Celoroční pojištění platné od 1. 4. kalendářního roku do 30. 4. následujícího kalendářního roku je možné sjednat s územní platností buď pro Evropu nebo pro celý svět, s maximální nepřetržitou délkou pobytu 30, 90, 180 nebo 365 dní (cesty lze v rámci doby platnosti pojištění opakovat). Pojištění je kdykoliv možné rozšířit na více dní nepřetržitého pobytu nebo z Evropy na celý svět. Maximální limit pojistného plnění je 3 000 000 Kč pro Evropu a 7 000 000 Kč pro celý svět.

Pojištění pro sebe a svou rodinu si mohou sjednat pouze členové ČSS s platným členským průkazem prostřednictvím ČSS.

JAK SE POJISTIT - KROK ZA KROKEM

 1. Před sjednáním pojištění je nezbytné seznámit se se všemi níže uvedenými dokumenty k pojištění. To vyplývá z rámcové smlouvy ČSS s pojišťovnou UNIQA o cestovním pojištění č. 1260517710.
  Ceny pojištění, tarify a limity
  Všeobecné pojistné podmínky - upřesněné na základě rámcové smlouvy s pojišťovnou
  Informační dokument o pojistném produktu
  Oceňovací tabulky
  Informace o zpracování osobních údajů
 2. Rozmyslete si typ pojištění (tarif) v závislosti na maximální délce plánované cesty do zahraničí, navštívené oblasti a zda chcete pojistit pouze sebe nebo rodinu.