- Copy

21438


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Členství v České speleologické společnosti umožňuje díky rámcové smlouvě ČSS s pojišťovnou UNIQA o cestovním pojištění č. 1260517710 využít zvláštní pojistné podmínky, které jsou odlišné od běžného cestovního pojištění do zahraničí. "Pojištění se vztahuje na průzkum jeskyní a další jeskyňářské činnosti, včetně speleoalpinismu a jeskynního potápění." Kromě toho je součástí pojištění připojištění zimních sportů a připojištění nebezpečných sportů.


Pojištění se vztahuje na turistické, pracovní a rodinné cesty. Součástí pojištění je pojištění léčebných výloh, pojištění asistenčních služeb (včetně nákladů na záchrannou akci), úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Lze sjednat jak individuální pojištění, tak rodinné pojištění (2 dospělí + max. 4 děti do 18 let).

Celoroční pojištění platné od 1. 4. kalendářního roku do 30. 4. následujícího kalendářního roku je možné sjednat s územní platností buď pro Evropu nebo pro celý svět, s maximální nepřetržitou délkou pobytu v zahraničí 30, 90, 180 nebo 365 dní (jedná se o maximální délku každého výjezdu za hranice, během rok platného pojištění-cesty lze v rámci doby platnosti pojištění opakovat). 

Pojištění je kdykoliv možné rozšířit na více dní nepřetržitého pobytu (E90,E180,E365) nebo dopojistit z Evropy na celý svět. (S30OU,S90OU,S180OU,S365OU) 

Maximální limit pojistného plnění je 3 000 000 Kč pro Evropu a 7 000 000 Kč pro celý svět.

Pojištění pro sebe a svou rodinu si mohou sjednat pouze členové ČSS s platným členským průkazem prostřednictvím ČSS. Člen může sjednat rodinné pojištění pro manželku/družku a děti, kteří nemusí být členy ČSS.

JAK SE POJISTIT - KROK ZA KROKEM

 1. Před sjednáním pojištění je nezbytné seznámit se se všemi níže uvedenými dokumenty k pojištění. To vyplývá z rámcové smlouvy ČSS s pojišťovnou UNIQA o cestovním pojištění č. 1260517710.
  Ceny pojištění, tarify a limity
  Všeobecné pojistné podmínky - upřesněné na základě rámcové smlouvy s pojišťovnou
  Informační dokument o pojistném produktu
  Oceňovací tabulky
  Informace o zpracování osobních údajů
 2. Rozmyslete si typ pojištění (tarif) v závislosti na maximální délce plánované cesty do zahraničí, navštívené oblasti a zda chcete pojistit pouze sebe nebo rodinu.
 3. Dopojištění. V průběhu platnosti ročního pojištění může pojištěný požádat o dopojištění na Zónu 2 (Svět) nebo na vyšší tarif. Podrobné informace s příklady dopojištění najdete zde.
 4. Pojištění a dopojištění uzavřete vyplněním a podepsáním formuláře Žádost o pojištění, který odešlete na sekretariát ČSS poštou nebo naskenovaný e-mailem na adresu sekretariat@speleo.cz. Celoroční pojištění (platné od 1. 4. daného roku do 30. 4. následujícího roku) je možné sjednat individuálně nebo pro skupinu (např. za všechny členy ZO během výroční schůze). Dopojištění sjednává každý člen individuálně.
  Žádost o individuální roční cestovní pojištění
  Žádost o skupinové roční cestovní pojištění (ZO ČSS)
  Žádost o rodinné roční cestovní pojištění
  Žádost o individuální dopojištění
  Žádost o rodinné dopojištění
 5. Bankovní platba. Do zprávy pro příjemce platby uveďte následující text:
  druh pojištění a dopojištění
  odpovídající zpráva pro příjemce platby
  individuální a rodinné pojištění
  "Pojištění   jméno   číslo členského průkazu"
  skupinové pojištění (ZO ČSS)
  "Pojištění   číslo ZO ČSS"
  individuální dopojištění
  "Dopojištění + jméno + číslo členského průkazu"
 6. Účinnost pojištění. Pojištění nabyde účinnosti v okamžiku přijetí platby pojistného na účet ČSS.
 7. Dotazy týkající se pojištění - kontaktní osoba:  sekretariat@speleo.cz.
21439