Ediční rada

Ediční rada ČSS – je speciální složkou ČSS pro vydávání tiskovin ČSS a ostatních pro­pagačních, výchovných a jiných materiálů. Podmínky pro její činnost stanovuje předsednictvo, které rovněž jmenuje a odvolává členy rady.

Současné složení ediční rady

předseda Mgr. Milan Geršl
člen   Prof. RNDr. Pavel Bosák
člen   RNDr. Václav Cílek
člen   Jiřina Novotná
člen   MUDr. Tomáš Bohanes
člen   Ing. Petr Polák
člen   Ing. Jan Flek
člen   Tomáš Mokrý
člen   Ing. Radoslav Husák

Pro zasílání příspěvků slouží jednotná e-mailová adresa.