Ediční rada

Ediční rada ČSS je speciální složkou ČSS pro vydávání tiskovin ČSS a ostatních pro­pagačních, výchovných a jiných materiálů. Podmínky pro její činnost stanovuje předsednictvo, které rovněž jmenuje a odvolává členy rady.

Jednotná e-mailová adresa pro zasílání příspěvků.

předseda Ing. Michal Hejna
člen   Jiřina Novotná
člen   Ing. Marek Audy
člen   MUDr. Tomáš Bohanes
člen   Doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
členka
Bc. Božena Vrabcová
členka RNDr. Irena Jančaříková