Předsednictvo ČSS

Předsednictvo ČSS je výkonným orgánem ČSS a řídí činnost ČSS v období mezi konáními valných hromad. Předsednictvo tvoří předseda ČSS a šest členů. Předsednictvo volí valná hromada a jeho řádné funkční období je čtyřleté. Schází se alespoň 4x za rok a zodpovídá se valné hromadě. Prostřednictvím oběžníků informuje předsednictvo členskou základnu o své činnosti.

Předsednictvo můžete kontaktovat na tomto společném e-mailu.

předseda Jan Lenart
místopředseda Jan Sirotek
člen Michal Hejna
člen Libor Láník
člen Zdeněk Motyčka
člen Jaroslav Šanda
člen Mojmír Záviška
náhradník č. 1
Miroslav Manhart
náhradník č. 2
Jan Mertlík

Oběžníky vydávané předsednictvem, výroční zprávy a souhrnné zprávy o činnosti naleznete v oddělení Dokumenty.