Předsednictvo ČSS

Předsednictvo ČSS – je výkonným orgánem ČSS a řídí činnost ČSS v období mezi konáními valných hromad. Předsednictvo tvoří předseda ČSS a 6 členů. Předsednictvo volí valná hromada a jeho řádné funkční období je čtyřleté. Schází se alespoň 4x za rok a zodpovídá se valné hromadě.

Současné složení předsednictva
předseda Marek Audy
místopředseda Zdeněk Motyčka
člen Jan Lenart
člen Filip Doležal
člen Libor Láník
člen Mojmír Záviška
člen Tomáš Mokrý
náhradník Jan Lenart

Předsednictvo můžete kontaktovat na tomto e-mailu.