Předsednictvo ČSS

Předsednictvo ČSS – je výkonným orgánem ČSS a řídí činnost ČSS v období mezi konáními valných hromad. Předsednictvo tvoří předseda ČSS a 6 členů. Předsednictvo volí valná hromada a jeho řádné funkční období je čtyřleté. Schází se alespoň 4x za rok a zodpovídá se valné hromadě.

Současné složení předsednictva
předseda Jan Lenart
místopředseda Jan Sirotek
člen Michal Hejna
člen Libor Láník
člen Zdeněk Motyčka
člen Jaroslav Šanda
člen Mojmír Záviška
náhradník č. 1
Miroslav Manhart
náhradník č. 2
Jan Mertlík

Předsednictvo můžete kontaktovat na tomto společném e-mailu.