Základní organizace ČSS

Základní organizace - ZO ČSS - jsou základními články ČSS.

Spolčují řádné členy, členy čekatele, přispívající členy a čestné členy. Mají právní osobnost odvozenou od právní osobnosti hlavního spolku ČSS, mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se. O založení, zrušení a přeměně ZO ČSS rozhoduje valná hromada ČSS na návrh předsednictva ČSS.

V současné době má Česká speleologická společnost 59 aktivních základních organizací.

Adresář základních organizací ČSS platný k 3. 6. 2022 dostupný buď v .PDF, nebo v .XLS. Tento adresář se aktualizuje 1x ročně na základě případných změn v ZO ČSS, schválených výroční členskou schůzí ZO ČSS, která se schází vždy v úrovu aktuálního roku.

Interaktivní mapa krajů s působností základních organizací zde.

O své činnosti informují ZO ČSS na svých samostatných webových stránkách. Odkazy na ně najdete zde.