Základní organizace ČSS

Základní organizace (ZO) tvoří základní článek ČSS. Sdružují řádné členy, členy čekatele, přispívající a čestné členy. Mají právní osobnost odvozenou od právní osobnosti hlavního spolku ČSS, mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se. O založení, zrušení a přeměně ZO rozhoduje valná hromada ČSS na návrh předsednictva ČSS.

V současné době má Česká speleologická společnost 60 aktivních základních organizací.

Souhrnný adresář základních organizací ČSS platný k 16. 4. 2021 buď v .PDF, nebo v .XLS dle přání, jinak lze vyhledat interaktivně na mapce v úvodu celých stránek.

Veronika