Knihovna a archiv ČSS

V tomto oddělení najdete šest sekcí:

knihovna publikací - knihy, separáty, skripta apod. jak českojazyčné, tak slovenské i jinojazyčné

knihovna časopisů - veškeré časopisy, které kdy byly v listinné podobě doručeny ČSS, jsou zaevidovány dle časopisu a jednotlivých přírůstků, přičemž  mnoho z nich už nechodí či dokonce zanikly

elektronické publikace - veškeré e-mailem doručené publikace a oznámení pro členstvo ČSS

archiv ČSS - projekt, obsahující úlohu katalogizace dokumentů, nacházejících se v tzv. archivu ČSS, tj. od výstřižků přes separáty až po mapy, fotografie a jiné dokumenty týkající se speleologie, českých speleologických lokalit apod., avšak i hospodářských a ekonomických dokumentů, zpráv ZO ČSS aj.

sborníky z podzimních Setkání - podzimní Setkání původně v Českém krasu, nyní již i jinde, vybavil Lukáš Falteisek svými sborníky z večerních konferencí

ročenky skupiny SE-3 - výstupy speleoseniorské skupiny v toulek Moravským krasem od roku 2008

Všechny katalogy jsou postupně doplňovány, přičemž v případě knihovny je hromadná katalogizace, výroba katalogů a lístkovnice hotova a již se jen doplňují další nové či nalezené publikace; v případě časopisů se základní katalogizace chýlí ke konci (zbývá východní Evropa) a elektronické publikace jsou vyvěšovány od počátku on-line; základní katalogizace samotného archivu, zahájená v červnu 2015, vzhledem k jeho rozsáhlosti bude časově poměrně náročnější.

Veronika Vlčková