Exkurze do veřejnosti přístupných jeskyní Moravského krasu


Punkevní jeskyně

17387

Punkevní jeskyně se nacházejí v kaňonu Pustého Žlebu asi 1 km od Informačního centra Skalní mlýn. Jeskyně byly postupně objevovány v letech 1909–1933 skupinou speleologů profesora Absolona. Návštěvníci procházejí mohutnými podzemními prostory a chodbami zdobenými stalaktity a stalagmity až  na dno světoznámé propasti Macocha. 

Propast je hluboká 138,7 m, s fascinujícími půdorysnými rozměry: 174 × 76 m. Po pěší procházce následuje projížďka motorovým člunem po podzemní říčce Punkvě. Součástí projížďky je návštěva Masarykova dómu, jedné z nejkrásnějších jeskyní Moravského krasu. 

Punkevní jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR, Amatérské jeskyně, jejíž chodby jsou dlouhé přes 50 km.
Trvání exkurze 2 hodiny.

Jeskyně Výpustek

17388Jeskyně Výpustek je zpřístupněná jeskyně v centrální části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Nachází se v horní části Křtinského údolí, v obci Křtiny. Tvoří dvě podzemní úrovně dávného ponorného systému Křtinského potoka. Jde o významnou paleontologickou lokalitu, jednu z mála evropských lokalit, kde lze nalézt kompletní kostry raně kvartérní (pleistocénní) fauny. 

Celková délka všech dnes známých prostorů je 1 300 m s denivelací 55 m. V době speleologických průzkumů v 18. století byla považována za největší jeskyni na Moravě. V průběhu 20. století byla intenzivně využívána k těžbě fosfátových hlín, jako armádní skladiště, továrna německé armády na výrobu leteckých motorů a později tajné velitelské stanoviště ČSLA. 

Přesto byly některé části zachovány v přirozeném stavu. Jeskyně je zpřístupněna pro turistické účely od roku 2008.
Trvání exkurze 1 hodina.

Sloupsko-šošůvské jeskyně

17389Jedná se rozsáhlý komplex podzemních dómů, chodeb a propastí, který má dvě výškové úrovně. Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou významným místem nálezu pozůstatků jeskynních zvířat (medvěd, lev, hyena). Jeskyně Eliščina s bohatou krápníkovou výzdobou má také výbornou akustiku, a proto je občas využívána pro koncerty komorní hudby. 

Při rekonstrukci v roce 1997 byla Stupňovitá propast překlenuta mostem a návštěvníkům se otevřel nový netradiční pohled. Nagelova propast hluboká 80 metrů je největší podzemní propastí tohoto typu v České republice. Ze dvou plošinových mostů se návštěvníci mohou dívat dolů. 

Od roku 1997 je součástí prohlídkového okruhu i světoznámá archeologická lokalita – jeskyně Kůlna, kde byla nalezena část lebky neandrtálského člověka stará asi 120 000 let. Oblast Sloupsko-šošůvských jeskyní, objevená na počátku 20. století, se vyznačuje křehkou a barevnou krápníkovou výzdobou. 

Působivým zážitkem je také návštěva nepřístupných spodních pater jeskyně, protékané Sloupským potokem.
Trvání exkurze 2 hodiny.