Ostatní exkurze

Geologická exkurze (procházka Moravským krasem s geologickým výkladem)

Povrchová exkurze bude zaměřena na procesy, které utvářely Moravský kras. Bude představena sedimentace devonských útesů, prezentována tektonická stavba celé oblasti, která určuje jak dnešní tvar tělesa vápenců v terénu, tak hlavně vznik a vývoj jeskynních systémů. Dále budou diskutovány paleokrasové procesy a další mladší modelace území Moravského krasu.
Doba trvání ca 5 hodin pěšky.

17296

Historická exkurze (Sloupské jeskyně)

Exkurze do Sloupsko-šošůvských jeskyní zaměřená na historii speleologických výzkumů v Moravském krasu.
Doba trvání asi 4 hodiny.

17297