O naší (ko)misi

Na VH ČSS v Žacléři byl nynějšímu předsednictvu uložen úkol obnovit systém vzdělávání členů ČSS. Po několika podrobných diskuzích členů předsednictva nad materiály zpracovanými přípravnou skupinou byly dosavadní představy o vzdělávání v ČSS shrnuty v Záměru předsednictva z března 2014.

Dalším krokem přípravné skupiny bylo vytvoření dotazníků pro členy ČSS, který měl posloužit k získání přehledu o názorech a představách, které panují ohledně vzdělávání v ČSS. Výsledky dotazníku k 30.9.2014

K 10. 9. 2014 byla předsednictvem založena komise pro vzdělávání. Program komise

Komise pro vzdělávání má v současnosti tři stálé členy. Jsou jimi Radim Brom, Helena Vysoká a Lukáš Falteisek. Medailonky jednotlivých členů komise