Sborník Speleofórum

Sborník Speleofórum představuje v současné době nejobsáhlejší zdroj informací o výsledcích speleologického a karsologického výzkumu vydávaný v ČR. Sborník je vydáván u příležitosti výročních setkání Speleofórum. Objevují se v něm výsledky výzkumů především členů České speleologické společnosti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Články jsou doprovázeny mapami, fotografiemi, grafy a tabulkami, mají anglická abstrakta a jsou zahrnuty do mezinárodní databáze Cave Research Abstract.

Sborník je rozdělen do několika rubrik:

  • Výzkumy a objevy v České republice – shrnutí nejdůležitějších výsledků speleologického a karsologického bádání za minulý rok nebo souhrnně za uplynulá léta v krasových, pseudokrasových oblastech a v historickém podzemí v ČR.
  • Výzkumy a objevy v zahraničí – shrnutí nejdůležitějších výsledků speleologických a karsologických výzkumů českých jeskyňářů dosažených během zahraničních expedicí.
  • Zprávy, poznávací a sportovní akce – informace o navštívených krasových oblastech, o důležitých událostech ve světové speleologii, o jeskyňářských akcích sportovního charakteru nebo o významných poznávacích akcích.

Sborník je rozesílán nejen základním organizacím ČSS, ale zejména knihovnám, geologickým pracovištím, školám, muzeím, odborným pracovištím ochrany přírody v ČR. Též je distribuován v rámci Mezinárodní speleologické unie (UIS) po celém světě jak speleologickým organizacím, tak odborným knihovnám.

V tabulce níže naleznete náhledy titulních stran a obsahy jednotlivých ročníků.
Prodejní nabídka

ročník rok náhled titulní stránky a obsah
43 2024 20629
42 2023 19674
41 2022 17083
40 2021 12856
39 2020 11915
38 2019 10106
37 2018 10040
36 2017 6050
35 2016 5131
34 2015 3928
33 2014 2785
32 2013 5080.jpg
31 2012 5079.jpg
30 2011 5078.jpg
29 2010 5077v.jpg
28 2009 5076v.jpg
27 2008 5075v.jpg
26 2007 5074v.jpg
25 2006 5072v.jpg
24 2005 5067v.jpg
23 2004 5015v.jpg
22 2003 5014v.jpg
21 2002 5013v.jpg
20 2001 5012v.jpg
19 2000 5011v.jpg
18 1999 5999.jpg
17 1998 5009v.jpg
16 1997 5008v.jpg
15 1996 5007v.jpg
14 1995 5006v.jpg
13 1994 5094v.jpg
12 1993 5093v.jpg
11 1992 5092v.jpg
10 1991 5091v.jpg
9 1990 5090.jpg
8 1989 5089.jpg
7 1988 5088.jpg
6 1987 5087.jpg
5 1986 5086.jpg
4 1985 5985.jpg
3

1984

(v členské sekci)

2 1983 5983.jpg
1 1982 5982.jpg