Sborník Speleofórum

Sborník Speleofórum představuje v současné době nejobsáhlejší zdroj informací o výsledcích speleologického a karsologického výzkumu vydávaný v ČR. Sborník je vydáván u příležitosti výročních setkání Speleofórum. Objevují se v něm výsledky výzkumů především členů České speleologické společnosti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Články jsou doprovázeny mapami, fotografiemi, grafy a tabulkami, mají anglická abstrakta a jsou zahrnuty do mezinárodní databáze Cave Research Abstract.

Sborník je rozdělen do několika rubrik:

  • Výzkumy a objevy v České republice – shrnutí nejdůležitějších výsledků speleologického a karsologického bádání za minulý rok nebo souhrnně za uplynulá léta v krasových, pseudokrasových oblastech a v historickém podzemí v ČR.
  • Výzkumy a objevy v zahraničí – shrnutí nejdůležitějších výsledků speleologických a karsologických výzkumů českých jeskyňářů dosažených během zahraničních expedicí.
  • Zprávy, poznávací a sportovní akce – informace o navštívených krasových oblastech, o důležitých událostech ve světové speleologii, o jeskyňářských akcích sportovního charakteru nebo o významných poznávacích akcích.

Sborník je rozesílán nejen základním organizacím ČSS, ale zejména knihovnám, geologickým pracovištím, školám, muzeím, odborným pracovištím ochrany přírody v ČR. Též je distribuován v rámci Mezinárodní speleologické unie (UIS) po celém světě jak speleologickým organizacím, tak odborným knihovnám.

V tabulce níže naleznete náhledy titulních stran a obsahy jednotlivých ročníků.
Prodejní nabídka

ročník rok náhled titulní stránky a obsah
42 2023