Ustavování ČSS

Historie České speleologické společnosti - dokumenty o založení

Pilné prohrabávání papírového podzemí České speleologické společnosti doválčilo až k prvnímu šanonu s dokumenty o založení ČSS. Všechny dokumenty jsou buď cyklostylované, či v případě zápisů z jednání příslušných orgánů Komunistické strany Československa i jen rukopisné (u nečitelných rukopisů je přiložen přepis řádným strojovým písmem).

Zejména dokumenty, týkající se účasti "stranických orgánů" tehdejší vedoucí síly společnosti jsou hlavně pro ty, kteří "totáč" nezažili, určitě výstražnou značkou - je dobré vědět, že v oné době "vůdčí duch proletariátu" se vměšoval prakticky do všeho a bez něj nebylo možno cokoliv podniknout - prostě to buď šlo = rozuměj výhradně se souhlasem KSČ, nebo nešlo = v žádném případě vůbec nic. (Drobné osobní školometství: Doufám, že soudobé pokusy o vedoucí roli jediné partaje takto už nikdy neskončí. I proto je, domnívám se, v pořádku, že ten kdo získal ve volbách nejvíc hlasů, ale nikoliv většinu voličstva, nemusí nutně nastoupit do oné vedoucí role. To je demokracie.)

Vzkaz členům ČSS od samotného zakládajícího člena a pozdějšího dlouholetého předsedy ČSS a dnes čestného člena Jaroslava Hromase:

"Vzkaz členům ČSS

Na těchto stránkách archivu máme odkazy na historické dokumenty z přípravy a zakládání ČSS. Mezi nimi jsou také zápisy ze schůzí tzv. stranické skupiny při Ústředním výboru ČSS. Nebyly to dokumenty nijak konspirativní a nechtěli jsme je ve „vhodnou dobu“ zničit. Jsou archivovány proto, aby kdykoli v budoucnu bylo viditelné za jakých okolností, podmínek a jakými způsoby byly vedeny nejrůznější nástroje ke vzniku a uznání naší organizace. Kdo zažil minulý režim, ví dobře o co šlo. Kdo měl štěstí a narodil  se později, a informace o praktikách minulého režimu poznal jen zprostředkovaně, možná nepochopí a pohorší se. Má na to právo.

Skutečností však zůstává, že bez oné komedie, bez takzvaných „stranických garancí“, kdy papír snesl všechno a účel světil prostředek, by v osmdesátých letech minulého století naše celostátní organizace nevznikla. Proto jsme ponechali v archivu i dokumenty, které některým z nás dnes nemusí být zrovna příjemné.

S pozdravem Jarda Hromas"

Přehled vyvěšených dokumentů - po kliknutí na obrázek si zobrazíte jeho čitelnější verzi:

12435

Jednotlivé dokumenty v časovém sledu - některé dokumenty jsou trochu větší, tak buďte při stahování trpěliví:

 1. porada vedení_MK ČR
 2. 2. zasedání přípravného výboru
 3. zápis z jednání stranické skupiny k zakládání ČSS
 4. záznam z jednání přípravného výboru
 5. seznam členů přípravného výboru
 6. návrh členů ÚV ČSS
 7. návrh programového prohlášení
 8. návrh rámcového plánu činnosti
 9. seznam zakládajících skupin ČSS
 10. usnesení ustavující konference ČSS
 11. zápisy z jednání stranické skupiny KSČ při ÚV ČSS

 Veronika