Historie České speleologické společnosti

Po druhé světové válce nastává mohutný rozvoj amatérské speleologie a vznik celé řady speleologických klubů, sdružujících stovky dobrovolníků, kteří si kladou za cíl komplexní průzkum, dokumentaci a studium jeskyní. Byl tak položen základ dnešní moderní speleologii, kde se protínají zájmy mnoha vědních disciplín.

Vyvrcholením a logickým vyústěním poválečného rozvoje amatérské speleologie byl vznik jednotné organizace sdružující speleology z celé republiky. Ustavující shromáždění České speleologické společnosti (ČSS) se konalo 12. 12. 1978. Nově vzniklá organizace si stanovila jako své poslání nejen výzkum krasu a jeskyní, ale také uchovávání a prezentování získaných poznatků.

Jednou z osobností, které se nejvíce zasloužili o vznik ČSS a jejím první předsedou byl v letech 1978–1990 Doc.Vladimír Panoš. V letech 1990–1993 byl předsedou RNDr. David Havlíček, od roku 1993 do roku 1997 Ing. Michal Piškula. V letech 1997–1999 byl předsedou RNDr. Jaroslav Hromas. V roce 1999 se stal předsedou opět Ing. Michal Piškula a od roku 2004 je předsedou ČSS Zdeněk Motyčka.

Od vzniku ČSS v ní působili a působí tisíce speleologů, kteří významnou měrou přispěli a stále přispívají k odhalování posledních bílých míst v České republice i v zahraničí. Za mimořádné zásluhy o speleologii uděluje Valná hromada čestné členství v ČSS.

Doposud bylo čestné členství v ČSS uděleno těmto osobnostem

čestný člen ČSS rok udělení původní ZO ČSS
Audy Igor 2008 6-17
Bosák Pavel 2012 1-01
Braun Jaromír 2004 5-01
Burkhardt Rudolf 2004 in memoriam
Cigánek Svatopluk 2012 6-16
Demek Jaromír III.sjezd
Fadrna Jaroslav II. sjezd
Gams Ivan 2000 (Slovinsko)
Glozar Pavel 2000
Havlíček David 2012 1-11
Himmel Jan 2012 6-11
Hromas Jaroslav 2012 1-07
Hovorka Jiří 2012 1-10
Horušický Reiner 2008 4-01
Jakubec František 2008 6-02
Kahle Vladislav 2008 6-14
Kopecký Jiří 2008 5-03
Kubeš Miroslav 2008 6-05
Kuttan Václav 1996 3-02
Ložek Vojen 2004 1-07
Majko Ján II. sjezd (Slovensko)
Matýsek Radomil 2012 in memoriam
Mayer Stanislav 1996 6-25
Musil František st. 1992 6-25
Musil Jan III.sjezd 2-03
Musil Rudolf II. sjezd 6-12
Nygrín Zdeněk III.sjezd
Ondroušek Otto III.sjezd
Panoš Vladimír II. sjezd 7-05
Pelíšek Josef II. sjezd 6-12
Pešek M. III. sjezd
Piškula František 2004 6-09
Piškula Michal 2008 6-09
Pleichinger Otto II. sjezd
Řehák Josef 2008 5-01
Říčný Drahoslav 2008 6-05
Ryšavý Přemysl 1992 6-12
Skřivánek František III.sjezd 1-07
Sobol Antonín in memoriam
Stárka Vladimír II. sjezd 1-07
Šimeček Jan 1996 6-23
Šlechta Jiří in memoriam
Šlechta Milan in memoriam
Vodička Jiří 1992 6-17
Zahradníček Marko in memoriam