Historie České speleologické společnosti

Po druhé světové válce nastává mohutný rozvoj amatérské speleologie a vznik celé řady speleologických klubů, sdružujících stovky dobrovolníků, kteří si kladou za cíl komplexní průzkum, dokumentaci a studium jeskyní. Byl tak položen základ dnešní moderní speleologii, kde se protínají zájmy mnoha vědních disciplín.

Vyvrcholením a logickým vyústěním poválečného rozvoje amatérské speleologie byl vznik jednotné organizace sdružující speleology z celé republiky. Ustavující shromáždění České speleologické společnosti (ČSS) se konalo 12. 12. 1978. Nově vzniklá organizace si stanovila jako své poslání nejen výzkum krasu a jeskyní, ale také uchovávání a prezentování získaných poznatků.

Jednou z osobností, které se nejvíce zasloužili o vznik ČSS a jejím první předsedou byl v letech 1978–1990 Doc. Vladimír Panoš. V letech 1990–1993 byl předsedou RNDr. David Havlíček, od roku 1993 do roku 1997 Ing. Michal Piškula. V letech 1997–1999 byl předsedou RNDr. Jaroslav Hromas. V roce 1999 se stal předsedou opět Ing. Michal Piškula, od roku 2004 do roku 2017 byl předsedou ČSS Zdeněk Motyčka, jehož nahradil Ing. Marek Audy; od roku 2021 je současným předsedou RNDr. Jan Lenart, Ph. D.

Od vzniku ČSS v ní působilo a působí více než tisíc speleologů, kteří významnou měrou přispěli a stále přispívají k odhalování posledních bílých míst v České republice i v zahraničí. Mnozí z nich obdrželi čestné členství ČSS.