Pracovní komise ČSS

Pracovní komise jsou účelově zřizované složky ČSS pro řešení speciálních úkolů nebo činností. Podmínky pro jejich činnost stanovuje předsednictvo, které rovněž jmenuje a odvolává členy komise. Předseda pracovní komise je jmenován a odvoláván předsednictvem ČSS. Zodpovídá předsednictvu za vedení pracovní komise a za řádné plnění úkolů, kterými předsednictvo komisi pověřuje.