Katalog publikací v knihovně ČSS

V katalogu jsou zapsány publikace dostupné k zapůjčení v knihovně ČSS k 28. 11. 2022.

28. 11. 2022 byly do tohoto katalogu dopsány nové tituly, byl doplněn o podrobné údaje o publikacích, byly opraveny nesprávné záznamy a důsledně oddělen časopisecký fond (vyjma oddělených separátů, u nichž je v záznamu pro knihovnu publikací dopsán odkaz na příslušný časopis, pokud to bylo na dílku objevitelné - máme i takové separáty, které nenesou ani v záhlaví, ani v zápatí, ani nikde jinde odkaz na příslušný magazín). Katalog lze procházet buď podle názvu díla a následně autora, anebo podle autora a poté názvu díla.

Je zde přístupný i úplný lístkový katalog, a to opět v řazení buď autor - název, anebo název - autor.

Všechny soubory byly ukládány jako prohledavatelné, a proto by ve standardním Adobe Readeru mělo být funkční i vyhledávání v nich podle zadaného znakového řetězce.

Můžete také prolistovat nabídku několika typů výběrů publikací podle vybraných vlastností: speleotechnika, sborníky, fotopublikace, atlasy, průvodce... aj.

Zde je vyvěšen i pouze přírůstkový seznam od poslední aktualizace - čili ke dnešku nové přírůstky od 28. 11. 2021.

Veronika Vlčková