Publikace z knihovny ČSS podle vybraných tématNabídka skupin publikací z knihovny ČSS podle vybraných témat
* publikace, které není možné půjčit mimo prostory sídla ČSS
* atlasy nejen jeskyní
* bibliografické seznamy
* ediční řady či jinak související skupiny publikací (v tom případě alespoň 3 dokumenty k danému záhlaví)
* fotopublikace
* průvodce nejrůznějšího zaměření i původu
* separáty z časopisů
* původní skripta či obdobné výukové dokumenty
* speleopotápění
* speleotechnika
* sborníky

Všechny zde vytažené skupiny publikací jsou součástí knihovny ČSS, jejíž kompletní katalog leží zde. Výběr publikace do skupiny je pouze orientační podle obsahu publikace; některé mohou být součástí i více výběrů (př. publikace nepůjčovatelné mimo sídlo ČSS i speleotechnika apod.)

Výběr edičních řad znamená buď řádnou ucelenou edici (př. řada Pevnosti), nebo účelové uskupení publikací (př. řada Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, v níž jsou zaznamenány publikace, darované knihovně ČSS osobně RNDr. Antonínem Zelenkou z jeho vlastního archivu).

Výběry jsou provedeny jako soubory ve formátu .xls ke stažení či otevření dle vlastní libovůle.


Veronika, aktualizace 21. 5. 2019