Základní vybavení

V následujících příspěvcích přiblížíme čtenářům vybavení, které je vhodné nebo přímo nutné pro pobyt v jeskyních. Samozřejmě se potřebné vybavení liší podle náročnosti navštívené jeskyně (nebo podzemí obecně) a to jak podle typu jeskyně, jejího umístění, přístupu k ní a plánované délce pobytu v ní. Rozdílně vybaveni půjdeme do turisticky zpřístupněné jeskyně a jinak do komplikované vysokohorské jeskyně.

Nejprve se zaměřme na nejjednodušší typ návštěvy v našich podmínkách. Uvažujme o návštěvě nepříliš náročné jeskyně s plánovanou délkou pobytu v řádech jednotek hodin. Může jít o čistě poznávací návštěvu, krátkodobý výzkumný pobyt (terénní ohledání místa, instalace čidel, odběr vzorků), drobnou přátelskou výpomoc místním jeskyňářské skupině a podobně.

Hlava

Úplně nejdůležitější částí výbavy jeskyňářovy je hlava. Své chování v podzemí i nad zemí musí provádět s rozmyslem, na základě předchozích příprav a zkušeností. Nebo musí být alespoň schopen si nechat poradit a nechat se vést zkušenějšími. Musí být schopen jednat tak, aby neohrožoval sebe, ostatní a ani prostředí v němž se pohybuje. Musí si být vědom toho, že každý problém, ke kterému dojde pod zemí má obvykle větší následky a hůře se řeší než na povrchu. Nehody, které jsou na povrchu jen nepříjemnou komplikací se v podzemí mohou stát ohrožujícími životy. Jeskynní výzdoba a uloženiny v jeskynních výplních vznikaly dlouhou dobu a jsou mnohdy neopakovatelné a zaslouží si tedy naši ochranu. Čím jsou starší, tím jsou významnější. Pro návštěvy podzemí platí, že jeden dopředu stanovený člověk (obvykle nejzkušenější nebo nejlépe znající místo) je vedoucím akce a ostatní jej poslouchají. Viz dále Bezpečnostní směrnice ČSS.

Světlo

V podzemí je nutností mít vlastní světlo. Hlavní světlo je obvykle připevněno k přilbě (nejlépe napevno, vyloučí to jeho ztrátu sražením z přilby v případě pádu), záložní může být na přilbě nebo na krku. Každopádně musí být snadno dosažitelné jednou rukou po tmě. Pro účely cesty do podzemí je vhodné mít ověřenou délku svícení světla na nejméně dvojnásobek plánované délky pobytu a mít záložní baterie.

Přilba

Používání přilby v podzemí by měla být samozřejmost. Je tam poměrně vysoké riziko pádu nějakého předmětu na hlavu anebo úderu do ní (o strop). Je velmi důležité, aby byla správně používána. Tedy byla nastavena tak, aby uživateli na hlavě dobře seděla a neměnila to ani při prudkých pohybech. Podmínkou toho je nastavitelný podbradníkový řemen přilby a obvykle nastavitelný vnitřní obvod výstelky přilby. Kvůli různým tvarům lebek je dobré vyzkoušet různé typy přileb a jejich nastavení.

Boty

Pro vlastní pohyb v jeskyni jsou nejdůležitější boty. Nesmí klouzat, je proto třeba se vyhnout botám s hladkými anebo ochozenými podrážkami. Nejvhodnější jsou holínky/gumáky, kvalitní pracovní boty, pohorky (do suchých jeskyní), kaňoningové boty (do vodních jeskyní). Samozřejmostí jsou teplé ponožky, nejlépe funkční.

Odolné oblečení

Další z velmi důležitých faktorů je vhodné oblečení. Osvědčený je odolný cordurový overal, pod nímž je funkční prádlo. Lze používat i jiné oblečení, ale je v něm výrazně menší komfort, který v případě nehody ještě prudce klesá, až se oblečení stane nedostatečným a tak i nebezpečným. Mokrá bavlna nezahřeje. Oblečení z funkčního materiálu je vhodné do chladného, vlhkého a mokrého prostředí, což jeskyně obvykle jsou.

Rukavice

Hlavním účelem nošení rukavic v jeskyní je zabránění drobných oděrek při běžném pohybu. Dalším důvodem je to, že je občas dobré mít relativně čisté ruce. Třeba kvůli odstraňování nečistot z obličeje, při dokumentaci (nejčastěji focení), při manipulacemi s drobnými součástkami, při jídle a podobně.

Lékárnička

Je velmi důležité být připraven na nehodu v podzemí. Je to kvůli tomu, že v podzemí trvají záchranné akce výrazně déle než na povrchu. Samozřejmostí by mělo být seznámení s riziky akce, včetně možných zdravotních problémů jednotlivých účastníků a s tím, jak je případně řešit. Každý aktivní člověk by měl být schopen poskytnout laickou první pomoc. V podzemí, kde je příchod zdravotníka možný nejdříve v řádech desítek minut či hodin, toto nabývá na významu.

Izotermické fólie

V našem podzemí je obvykle chladno a vlhko, proto při nečinnosti a po nehodách dochází k velkým a rychlým tepelným ztrátám, kterým je nutné co nejvíce zabránit. Nejjednodušší je to pomocí tepelné izolace použitím izotermické fólie. Ta by měla být součástí každé lékárničky a každý účastník akce by měl mít u sebe jednu či dvě izotermické fólie.

Píšťalka

Pro velmi jednoduchou komunikaci je vhodná píšťalka. Její zvuk je rozpoznatelný na velkou vzdálenost, a dokonce i v hluku. Je slyšitelná ve velkých dómech, ve vodopádech i v nepřehledném terénu. V případě úrazu může dojít k úbytku sil k volání o pomoc, ale dokud dýcháme a jsme při vědomí, tak můžeme s pomocí píšťalky pískat. Díky dlouhodobému používání zvukových signálů při hornictví, zemědělství, horolezectví, turistice, potápění a při sportech obecně jsou široce používané základní zvukové signály. Sice se už lidé běžně neučí Morseovu abecedu, ale stále všichni reagují na divné zvuky, což zvuk píšťalky v podzemí bezesporu je. (Mezinárodně přijímaným signálem pro stav nouze je 6 krátkých zvuků po sobě. Více viz např. Horolezecká abeceda)

Jídlo a pití

Základním pravidlem je, že pokud jeskyňář není v aktivním pohybu, tak má odpočívat a doplňovat energii. Je vhodné se proto dopředu vybavit na návštěvu podzemí jídlem a pitím, jejichž množství odpovídá plánovanému času a potřebám návštěvníka. Každý by měl mít u sebe alespoň jednu energetickou tyčinku nebo čokoládu. Vodu v podzemí nepijeme pokud nemáme doloženou její nezávadnost. Je to kvůli tomu, že naše jeskyně se nejčastěji nachází v kulturní krajině a voda může být kontaminována už z povrchu. Ale ani v neporušené krajině pití neupravené vody není bez rizika. Voda může být kontaminována exkrementy a rozkládajícími se těly zvířat na povrchu, ale i v podzemí.

Batoh

Výše uvedené věci by se měly v jeskyni nosit v malém příručním zavazadle o objemu nejlépe 5–30 litrů. Zavazadlo by mělo být odolné, omyvatelné a lehce nositelné.