JESO

Oficiální seznam jeskyní České republiky – JESO je veden Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Česká speleologická společnost je spolupracující organizací, poskytující do databáze zejména terénní data. 

Prezentace o JESO, vytvořená pracovníky AOPK ČR (Ing. Olga Suldovská a RNDr. Ivan Balák) k 31. 1. 2012 je zde.