SpeleoWiki (www.speleowiki.cz) je projekt České speleologické společnosti, jehož posláním je shromažďování digitálních informací o činnosti členů ČSS, jejich partnerů i předchůdců. Jedná se o centrální úložiště / digitální archiv dokumentů a informací vztahujících se k jednotlivým jeskyním a podzemním prostorám v České republice ale i v zahraničí, pokud byly jejich výzkumy předmětem zájmu českých speleologů. Tato databáze je primárně určena pro členy ČSS a není veřejně přístupná.

Více se lze dočíst v článku z e-spelea 7/2023 SpeleoWiki – konečně digitální archiv ČSS.