1. výzva k předkládání žádostí o grant z Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o grant z Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II, financovaného z EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 - "Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu".

Úplné znění textu výzvy, Pokyny pro žadatele o grant z Malého grantového schématu a další informace jsou k dispozici na odkazech uvedených v přiloženém souboru.

V příloze rovněž naleznete odkaz na registrační formulář, jehož prostřednictvím se můžete přihlásit na informační semináře pro žadatele, na které Vás tímto zveme.

Půldenní semináře se budou konat v termínech: v Praze v budově MŽP dne 10. 6. (od 9.00), v Českých Budějovicích v hlavní budově krajského úřadu dne 16. 6. (od 10.00) a v Brně ve školicím centru Kamenná organizace Lipka dne 20. 6. (od 10.00).

Na programu jsou prezentace shrnující základní informace, oblasti podpory, hodnoticí kritéria a dále způsobilé výdaje včetně veřejných zakázek. Detailní program semináře vám bude zaslán e-mailem po provedení registrace. Kapacita seminářů je omezena.

Koncepci záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice, která shrnuje pravidla přípravy a realizace těchto programů a obsahuje v příloze osnovu pro jejich zpracování, naleznete na stránkách www.zachranneprogramy.cz v sekci ke stažení.


Přejeme vám mnoho úspěchu s přípravou projektů.

Tým pracovníků přípravy Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10